Quy định đối với khách hàng

Thời gian cập nhật 10:18 ngày 13/03/2024

1. Quyền lợi của khách hàng
 - Được quyền sử dụng mọi sản phẩm, dịch vụ được cung cấp hợp pháp trên website https://vtcpay.vn;
 - Được quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ có trả phí của VTC Pay nếu như số dư trong tài khoản khách hàng đủ điều kiện để chi trả phí sử dụng dịch vụ đó;
 - Khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ trực tuyến của VTC Pay có nghĩa là khách hàng đồng ý với các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ mà VTC đưa ra;
 - Thông báo hoặc khiếu nại với VTC Pay khi khách hàng phát hiện các giao dịch của mình bị lỗi, giao dịch không hợp lệ, giao dịch không chính xác. Để thông báo hoặc khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của VTC, khách hàng liên hệ với tổng đài 19001530, email:support.vtcpay@vtc.vn hoặc truy cập Fanpage Ví điện tử VTC Pay;
 - Quyền từ chối sử dụng các sản phẩm/dịch vụ trực tuyến của VTC Pay khi các yêu cầu chính đáng của khách hàng không được đáp ứng.

2. Trách nhiệm và Nghĩa vụ của khách hàng
 - Quý khách hàng cần hoàn thành liên kết  Ví VTC Pay với tài khoản thanh toán hoặc thẻ ghi nợ  của khách hàng được mở tại ngân hàng liên kết trước khi sử dụng ví điện tử
 - Khi sử dụng VTC Pay, khách hàng sẽ luôn phải chịu trách nhiệm với mọi giao dịch xuất phát từ tài khoản VTC Pay của mình. Có thể khách hàng phải bồi thường cho VTC Pay và/hoặc người sử dụng khác hoặc bên thứ ba có liên quan nếu bạn vi phạm Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này hay nếu khách hàng gây tổn thất, thiệt hại cho VTC Pay, cho người dùng khác hoặc bên thứ ba có liên quan.
 - Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo…hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống VTC Pay.
 - Khách hàng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống VTC Pay sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.
 - Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng  khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, VTC Pay có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc:
(1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng;
(2) tài khoản sử dụng;
(3) truy cập trang này. VTC Pay có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết.
VTC Pay cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định. Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với VTC Pay qua địa chỉ email:support.vtcpay@vtc.vn

 - Tuỳ từng thời điểm nhất định, VTC Pay có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://vtcpay.vn  mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của VTC Pay. Hơn thế nữa, Công ty VTC Pay có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.

 

Top