Biểu phí sử dụng các dịch vụ của Ví điện tử VTC Pay

Thời gian cập nhật 14:45 ngày 30/12/2022

VTC Pay thông báo tới khách hàng Biểu phí sử dụng các dịch vụ của Ví điện tử VTC Pay!

1. Nạp tiền
 


2. Chuyển khoản
- Mức phí: Miễn phí

- Số tiền chuyển khoản tối thiểu: 1.000 VND/GD

- Số tiền chuyển khoản tối đa (Theo quy định của NHNN)

  • Với tài khoản các nhân: 10.000.000 VND/ngày/TK

  • Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán, đối tác có ký hợp đồng: không giới hạn


3. Rút tiền
a. Mức phí áp dụng

* Đối với tài khoản Ví điện tử thông thường (cá nhân, doanh nghiệp)
 

  


* Đối với tài khoản Ví điện tử tích hợp thanh toán (doanh nghiệp, hộ KD cá thể, cá nhân, tích hợp thanh toán)
 

 
 

b. Hạn mức rút tiền

- Số tiền rút tối thiểu: 50.000 VND/GD

- Số tiền rút tối đa

  • Với tài khoản cá nhân: 10.000.000 VND/ngày/tài khoản

  • Với tài khoản doanh nghiệp (TKDN) không ký Hợp đồng hợp tác: 50.000.000 VND/ngày/tài khoản

  • Với TKDN có ký Hợp đồng hợp tác: Không có giới hạn

c. Hạn mức giao dịch

- Đối với khách hàng cá nhân: Tổng hạn mức giao dịch qua Ví điện tử cá nhân của 1 khách hàng (bao gồm giao dịch thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ hợp pháp và giao dịch chuyển tiền) tối đa 100 triệu đồng/tháng

- Đối với đơn vị chấp nhận thanh toán, đối tác có ký hợp đồng: không giới hạn


4. Phí bảo mật
 

 

 5. Thời gian áp dụng

Biểu phí được áp dụng từ ngày 01/01/2023 cho đến khi có chính sách mới thay thế

————————————————————

Mọi thông tin chi tiết khác vui lòng liên hệ:

Ví điện tử VTC Pay

Hotline: 19001530

Fanpage: https://www.facebook.com/vidientuvtcpay/

Top