HD Nạp tiền ví VTC Pay miễn phí từ ngân hàng VIB

Thời gian cập nhật 14:10 ngày 04/06/2020


Bước 1: Truy cập website ngân hàng VIB tại địa chỉ https://ib.vib.com.vn chọn Ngân hàng điện tử -> Khách hàng cá nhân và đăng nhập tài khoản Internet banking.
 

 
Bước 2: Chọn Chuyển tiền và Nạp tiền -> Nạp tiền. Sau đó chọn Dịch vụ Ví điện tử, chọn nhà cung cấp VTC và chọn Tiếp tục
 
Bước 3: Nhập thông tin tài khoản Ví điện tử VTC Pay muốn nạp (Số điện thoại và tên khách hàng) và chọn Tiếp tục
 
Bước 4: Nhập số tiền cần nạpnội dung nạp tiền: PAY [SỐ VÍ] rồi chọn Tiếp tục
 
Cuối cùng bạn nhập OTP để hoàn tất giao dịch nạp tiền Ví điện tử VTC Pay với mức phí là 0đ.

Top