Hướng dẫn mở tài khoản cá nhân tại website vtcpay.vn

Thời gian cập nhật 09:32 ngày 02/05/2024


Bước 1: Truy cập  https://vtcpay.vn. Click vào nút Đăng ký góc trên bên phải màn hình
 
 
Bước 2: Nhập Số điện thoại để đăng kí ví VTC Pay của bạn

 
 
Bước 3: Nhập OTP xác thực mở tài khoản ví VTC Pay sau đó chọn " Tiếp tục"
Như vậy chỉ với 3 bước đơn giản bạn đã hoàn thành đăng ký mở tài khoản ví điện tử VTC Pay. Sau khi đăng ký bạn tiến hành định danh và xác thực tài khoản ví VTC Pay để có thể sử dụng ví

Top