Điều khoản, chính sách bán hàng tại Mudi.vn

Thời gian cập nhật 11:29 ngày 25/04/2023

Điều 1: Nội dung hợp tác

 

1.1. Mudivn cung cấp dịch vụ hợp tác bán hàng cho người bán thực hiện nghiệp vụ cung ứng sản phẩm/dịch vụ trên website/ứng dụng Mudi.vn và thu phí dịch vụ theo giá trị đơn hàng.
 

1.2. Mudivn được hưởng phí dịch vụ với các giao dịch xác nhận thành công từ Bên người bán.
 

1.3. Phí dịch vụ: Phí dịch vụ = 3% x Tổng số tiền đơn hàng giao dịch thành công (Phí dịch vụ đã bao gồm thuế VAT; Phí dịch vụ sẽ được điều chỉnh khi có thông báo từ Mudivn cho nhà cung cấp và được nhà cung cấp đồng ý mức phí và căn cứ theo phụ lục Hợp đồng bổ sung).
 

1.4.  Phương thức thanh toán đơn hàng: Người mua có thể lựa chọn thanh toán ngay qua Ví điện tử VTC Pay, thanh toán qua cổng thanh toán nội địa và quốc tế hoặc phương thức giao hàng thu tiền (COD).
 

Thanh toán giao dịch và phí dịch vụ
 

1.5. Giao dịch thanh toán qua Ví điện tử VTC Pay: Phí dịch vụ sẽ được thu trực tuyến (online) trên từng giao dịch thanh toán thàng công của khách hàng. VTC sẽ ghi Có vào tài khoản Ví điện tử VTC Pay của Bên B giá trị giao dịch thành công mà khách hàng đã thanh toán với số tiền ghi Có phí dịch vụ:
 

1.6. Số tiền ghi Có = ([Giá sản phẩm] x [Số lượng sản phẩm] + [ Phí vận chuyển nếu có]) x [3% Phí dịch vụ]

(Với mỗi giao dịch mua hàng thành công của khách hàng, Bên A sẽ chuyển ngay tiền mua hàng vào tài khoản Ví điện tử VTC Pay của Bên B sau khi đã trừ phí dịch vụ, Bên B có thể rút tiền thanh toán giao dịch về tài khoản ngân hàng liên kết với Ví điện tử VTC Pay của Bên B).
 

1.7. Giao dịch thanh toán bằng phương thức COD: Phí dịch vụ sẽ được đối soát và thu trong tháng tiếp theo sau khi hai bên hoàn tất đối soát, áp dụng với tất cả giao dịch khách đặt hàng thành công.

1.8. Thời gian tiếp nhận và xử lý khiếu nại về đơn hàng đối với người bán: 30 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch. Quá 30 ngày nếu người bán không có bất kỳ khiếu nại nào về đơn hàng trong tháng, Mudi sẽ hiểu là không xảy ra vấn đề và khiếu nại và không tiếp nhận xử lý sau 30 ngày
 

Điều II: Quyền và nghĩa vụ của Mudivn 


2.1 Quyền của Mudivn
 

2.1.1. Mudivn được quyền thu phí dịch vụ của Người bán theo đúng quy định của Hợp đồng này. 
 

2.1.2. Mudivn được quyền từ chối các yêu cầu của Người bán về cung cấp dịch vụ không đúng theo quy định tại Hợp đồng này và quy định của pháp luật có liên quan. Mudivn có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng hợp tác này mà không cần báo trước hoặc xử lý các sai phạm đó bằng hình thức: Hạn chế một vài chức năng, đóng băng một khoản tiền, khóa truy cập tài khoản, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền;…tùy theo mức độ cho đến khi những sai phạm được khắc phục và chấm dứt
 

2.1.3. Được quyền gửi yêu cầu tra soát với Người bán và được Người bán cung cấp thông tin cũng như hỗ trợ điều kiện kỹ thuật cần thiết để phục vụ việc thanh toán cho Khách hàng.
 

2.1.4. Mudivn không có bất cứ liên quan và không chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh, pháp lý với các hàng hoá/dịch vụ mà Người bán cung cấp. 


2.2. Nghĩa vụ của Mudivn
 

2.2.1. Đảm bảo VTC Pay hoạt động ổn định, chính xác và liên tục. Trong trường hợp bị gián đoạn dịch vụ, Mudivn phải thông báo ngay cho Người bán để cùng nắm thông tin.
 

2.2.2. Cung cấp thông tin trung thực, chính xác về giao dịch thanh toán trực tuyến và giao dịch thanh toán tiền mặt (COD) của người mua và chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp cho Người bán
 

2.2.3 Phối hợp với Người bán xây dựng các quy trình nghiệp vụ cần thiết để hai Bên triển khai Dịch vụ của Mudivn.
 

2.2.4. Đối soát số liệu và thực hiện thanh toán giá trị đơn hàng giao dịch thanh toán trực tuyến sau khi trừ phí dịch vụ cho Người bán theo đúng quy định của Hợp đồng.
 

2.2.5. Xuất hóa đơn VAT cho Người bán đối với phần phí dịch vụ Mudivn được hưởng theo quy định tại Điều I của hợp đồng này.
 

2.2.6. Thực hiện đầy đủ các công việc được thỏa thuận tại Điều I. 
 

Điều III: Quyền và nghĩa vụ của người bán


3.1. Quyền của người bán
 

3.1.1. Được sử dụng dịch vụ do Mudi cung cấp trên website/ứng dụng Mudi.vn để khách hàng có thể thực hiện mua hàng và thanh toán sản phẩm/dịch vụ của Người bán.
 

3.1.2. Được nhận toàn bộ doanh thu sau khi đã trừ phí dịch vụ liên quan đến sản phẩm/dịch vụ được thanh toán thông qua dịch vụ của Mudivn về tài khoản ngân hàng liên kết Ví điện tử VTC Pay 
 

3.1.3. Được yêu cầu Mudivn phối hợp xử lý những sai sót, vi phạm xảy ra trong quá trình hợp tác giữa hai bên. 
 

3.2. Nghĩa vụ của người bán
 

3.2.1. Người bán có nghĩa vụ kiểm tra và chuyển hàng/ hủy đơn hàng với các giao dịch mà Mudivn đã xác nhận thành công từ phía khách hàng. Người bán có nghĩa vụ thực hiện giao hàng cho người mua theo đúng quy cách, chất lượng, thời hạn đã cam kết trong mô tả khi đăng bán.
 

3.2.2. Cùng phối hợp với Mudivn giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm/dịch vụ của Người bán.
 

3.2.3. Bên Người bán cung cấp cho Mudivn địa chỉ kho vận, hàng hóa ở đâu để phục vụ việc vận chuyển.
 

3.2.4. Bên Người bán có trách nhiệm đổi trả hoặc hoàn tiền cho người mua nếu:

- Trường hợp thanh toán thành công thông qua Ví điện tử VTC Pay:

  + Không nhận được sản phẩm; không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt;

  + Nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái;

  + Sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển;

  + Giao sai sản phẩm cho người mua (VD: Sai kích cỡ, sai màu sắc,...)

  + Giao hàng chậm cho người mua không đúng theo quy định thời gian giao hàng.

(Các trường hợp trên được áp dụng khi người mua chứng minh bằng hình ảnh/Clip hoặc Bên B không chứng minh các chứng từ giao hàng. Điều kiện đổi trả hàng phải đảm bảo tính nguyên vẹn sản phẩm và trong thời gian 24 giờ kể từ thời điểm nhận hàng).


- Trường hợp thanh toán COD:

+ Sản phẩm người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

+ Người bán giao sai sản phẩm cho Người mua;

+ Người mua nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái.

(Không áp dụng đổi trả với trường hợp người mua không ưng ý hoặc thay đổi nhu cầu; thay đổi quyết định mua hàng).

3.2.5. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch, người bán cần thực hiện Xác nhận đơn cho người mua. Sau 01 ngày kể từ ngày Xác nhận đơn, người bán cần Đóng gói đơn hàng và Tích chọn giao hàng để chuẩn bị giao cho đơn vị vận chuyển. Trong vòng 05 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch, nếu người bán không thực hiện việc xác nhận đơn thì Mudi sẽ tự động hủy đơn và hoàn tiền lại cho người mua.
 

3.2.6.  Có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn toàn bộ phí dịch vụ cho Mudivn theo đúng quy định tại Hợp đồng này và các biên bản, thỏa thuận, Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

3.2.7. Để phục vụ trong trường hợp xảy ra khiếu nại, đối với các đơn hàng khách hàng thanh toán qua Thẻ quốc tế, người bán cần cung cấp cho Mudi.vn video quá trình đóng hàng; gửi hàng cho đơn vị vận chuyển.

Điều IV: Điều khoản chung

 

4.1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm được các Bên ký kết đến hết 31/12/2022. Hợp đồng này sẽ tự động gia hạn và mỗi lần gia hạn là 01 (một) năm nếu 15 (mười lăm) ngày trước khi hết hạn hợp đồng, mỗi bên không thông báo cho phía còn lại về ý định chấm dứt hợp đồng.
 

4.2. Các bên không được chỉ định, ủy quyền, chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba nào các quyền và trách nhiệm quy định trong Hợp đồng này trừ khi được bên còn lại cho phép bằng văn bản. Mọi thay đổi (nếu có) đều phải được thông báo trước 30 (ba mươi) ngày bằng văn bản.
 

4.3 Mudivn chịu trách nhiệm làm việc với các Ngân hàng và Tổ chức tài chính để đảm bảo cung cấp các công cụ thanh toán trực tuyến cho người mua thanh toán các giao dịch mua sản phẩm của Người bán.
 

4.4 Mudivn đóng vai trò trung gian trong các giao dịch giữa người mua và Người bán, trong trường hợp xảy ra tranh chấp Mudivn sẽ làm trung gian hỗ trợ các bên giải quyết theo quy trình khiếu nại.
 

4.5. Mudivn chỉ cung cấp dịch vụ hợp tác bán hàng, hỗ trợ kênh bán hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng cho người mua và Người bán. Người bán hoàn toàn chịu trách nhiệm với tư cách người bán hàng hoặc/và người cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật như chịu trách nhiệm về hàng hóa/dịch vụ giao dịch với người mua, thực hiện các thủ tục thông báo đăng ký khuyến mại theo quy định pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại.
 

4.6. Người bán chịu trách nhiệm trước người mua và trước phát luật về nội dung gói hàng; tính chính xác và trung thực của thông tin về hàng hóa; dịch vụ; số lượng; chất lượng; xuất xứ; chủng loại; thời hạn bán hàng và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa dịch vụ mà Người bán cung ứng.

4.7. Tiền hàng người bán nhận được trong mỗi đơn hàng sẽ bị đóng băng 05 ngày kể từ ngày phát sinh giao dịch. Sau 05 ngày, nếu người bán thực hiện Xác nhận đơn, Đóng hàng và Tích chọn giao hàng thì Mudi sẽ tự động mở đóng băng tiền hàng cho người bán. 
 

4.8.  Hai bên đồng ý và cam kết thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng này.

Top