Quy định chung

Thời gian cập nhật 14:30 ngày 28/07/2022

1. Thương hiệu và Quyền sở hữu trí tuệ
VTC Pay thuộc bản quyền hợp pháp của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) có địa chỉ tại website https://vtcpay.vn. Tất cả hình ảnh, biểu tượng và nội dung trên hệ thống VTC Pay như: Logo, Slogan, nhãn hiệu, thương hiệu, hình ảnh, thông tin (sau đây gọi là “Nội dung”) được đăng tải trên website đều thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện và đã được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Chính vì vậy, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện nghiêm cấm các hành vi xâm phạm bản quyền như cố ý sao chép, sửa đổi, in ấn, sử dụng lại nội dung, hình ảnh nếu chưa được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện. Đối với các trường hợp vi phạm, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền để khởi tố các cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện chỉ cho phép Khách hàng đăng tải và sử dụng Nội dung của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện cho những mục đích cá nhân có đảm bảo giữ nguyên đường dẫn và tài liệu gốc. Khách hàng phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung trang của Khách hàng sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.

2. Sử dụng hợp pháp
Khách hàng chỉ được phép sử dụng VTC Pay cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp hợp pháp bởi Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện. Khách hàng không được phép thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo…hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống VTC Pay của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện. Khách hàng cũng không được phép có bất cứ hoạt động nào liên quan đến việc phát tán e-mail, tin nhắn không mong muốn đến người dùng khác trong hệ thống. Bất cứ xâm nhập trái phép của khách hàng vào hệ thống Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ bị cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc khởi tố theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Yêu cầu tuân thủ
Khi Khách hàng đã đồng ý với bản Thoả thuận sử dụng dịch vụ này, Khách hàng có nghĩa vụ phải tuân thủ mọi điều khoản và quy định của Thoả thuận sử dụng dịch vụ, Chính sách bảo mật hoặc Thỏa thuận sử dụng tương ứng  khi sử dụng dịch vụ. Nếu xác định được Khách hàng có hành vi vi phạm những điều khoản và điều kiện này, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện có thể đơn phương tạm khoá hoặc khoá vĩnh viễn tài khoản chấm dứt hoặc đình chỉ ngay lập tức việc: (1) sử dụng dịch vụ của Khách hàng; (2) tài khoản sử dụng; (3) truy cập trang này.
Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện có quyền thông báo các hoạt động bị nghi ngờ vi phạm này cho cơ quan chức trách hoặc bên thứ ba nếu xét thấy cần thiết. Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện cũng sẽ hợp tác với với cơ quan pháp luật chức năng để hỗ trợ điều tra và truy tố các hoạt động hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
Nếu Khách hàng muốn thông báo bất kỳ hành động nào vi phạm những điều khoản này, vui lòng liên hệ với Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện qua địa chỉ email: hotro.vtc.vn

4. Liên kết trang của Bên thứ Ba
Hệ thống VTC Pay cũng có thể bao gồm việc tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ của các bên thứ Ba độc lập, hoặc trực tiếp hoặc qua các đường liên kết tới các trang web được điều hành bởi các bên đối tác đó. Việc khách hàng liên lạc hay thực hiện các giao dịch kinh doanh, hoặc việc khách hàng tham gia các chương trình khuyến mại của các nhà quảng cáo và các hoạt động khác được tìm thấy trên hoặc qua trang  https://vtcpay.vn, chỉ là sự liên quan giữa khách hàng và các đối tác đó, thậm chí quy định trên cũng được áp dụng ngay cả khi việc đó liên quan tới bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được sử dụng chung nhãn hiệu với Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện, trong đó có thể bao gồm cả các thương hiệu của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện. Khách hàng đồng ý rằng Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới mọi hình thức phát sinh từ các giao dịch này hoặc từ sự hiện diện của các đối tác đó. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào với Bên thứ Ba.

5. Tuyên bố từ chối đảm bảo Dịch vụ:
VTC Pay do Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện cung cấp dựa trên tiêu chí hoàn toàn có thể thực hiện được. Khách hàng cần lưu ý rằng hệ thống VTC Pay và các Dịch vụ được cung cấp tới Khách hàng dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet của bên thứ ba và trong các trường hợp có thể xảy ra bao gồm: mất kết nối tín hiệu đường truyền Internet, mất điện, sự cố do thiên tai bao lụt, và các tác nhân khác nằm ngoài kiểm soát của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ dẫn đến việc sử dụng các dịch vụ trên hệ thống VTC Pay bị chậm trễ hoặc không thực hiện được. Trong những trường hợp như vậy, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện không bảo đảm rằng hệ thống VTC Pay hoặc Dịch vụ sẽ luôn sẵn sàng, có thể sử dụng tại mọi thời điểm, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc bị nhiễm virút cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng hệ thống VTC Pay, Dịch vụ. Tuy nhiên, trong phạm vi có thể Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

6. Giới hạn trách nhiệm:
Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với những hậu quả do sự truy cập hoặc sửa đổi trái phép đến máy chủ, đến giao diện của nhà cung cấp, đến trang thiết bị và dữ liệu của Khách hàng hoặc dữ liệu khách hàng của Khách hàng, do sự trục trặc thiết bị của bên thứ ba hoặc do các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện. Ngoài ra Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện cũng không có trách nhiệm trong trường hợp máy chủ, giao diện cung cấp Dịch vụ hoặc các thiết bị khác được sử dụng để cung cấp Dịch vụ bị xâm nhập hoặc gây hư hỏng hoặc thay đổi thông tin bởi Trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại từ bên ngoài.
Khi sử dụng hệ thống VTC Pay, Khách hàng đồng ý với việc Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ không phải chịu trách nhiệm với khách hàng của VTC hoặc bên thứ ba trong trường hợp xảy ra thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp, và các thiết hại khác khi kết nối với hệ thống VTC Pay hay khi sử dụng dịch vụ.
Mọi việc liên quan đến các giao dịch của Khách hàng trên hệ thống VTC Pay sẽ được giải quyết theo các nội dung quy định trong Thỏa thuận giữa Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện và Khách hàng.

7. Bồi thường và Bồi thường thiệt hại
Khách hàng có nghĩa vụ bồi thường cho Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Khách hàng khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:
 - Vi phạm các điều khoản của Thoả thuận này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ khác giữa Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện và Khách hàng;
 - Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện;
 - Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Khách hàng, hoặc nhân viên và đại lý của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện;
 - Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật;
 - Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện;
 - Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Khách hàng gây ảnh hưởng/thiệt hại đến Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện.

8. Truy cập vào khu vực có mật khẩu
Chỉ những người đăng ký sử dụng dịch vụ hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của hệ thống VTC Pay. Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập vào khu vực này khi không được sự đồng ý của người đăng ký sử dụng hoặc sự cho phép của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ theo mức độ vi phạm, có thể truy tố hình sự theo pháp luật hiện hành.

9. Chấm dứt sử dụng
Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện có quyền đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng VTC Pay của Khách hàng và không chịu bất cứ trách nhiệm với Khách hàng và Bên thứ Ba trong các trường hợp sau:
 - Theo yêu cầu của Khách hàng: Khi Khách hàng không muốn sử dụng VTC Pay của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện, Khách hàng có thể thông báo cho Bộ phận chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ xác nhận yêu cầu của Khách hàng và cho ngưng sử dụng dịch vụ.
 - Dịch vụ của Khách hàng không có bất cứ giao dịch nào trong thời gian 06 tháng kể từ ngày đăng ký, hệ thống của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ tự động đình chỉ hoạt động Dịch vụ của Khách hàng.
 - Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ chấm dứt vĩnh viễn việc sử dụng dịch vụ của Khách hàng nếu Khách hàng có các hành vi lừa đảo, gian lận, giả mạo… hay các hành động truyền tải thông tin, hình ảnh xấu trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật Việt Nam cũng như có các hành động cố tình phá hoại, gây thiệt hại cho hệ thống VTC Pay của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện.  
 - Theo yêu cầu của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.
 - Trong các trường hợp có tranh chấp khiếu nại, nhầm lẫn Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện cũng có quyền đình chỉ tài khoản Dịch vụ hoặc phong tỏa một phần tiền trong tài khoản để phục vụ cho vấn đề giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
 - Các trường hợp khác: Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ thông báo trước cho Khách hàng qua một trong phương tiện sau: điện thoại, email, tin nhắn, fax hoặc văn bản.

10. Điều khoản bất khả kháng
Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm gì về những thiệt hại liên quan tới quyền lợi của Khách hàng trong những trường hợp sau:
- Thiệt hại do môi trường tự nhiên và biến động xã hội: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, đình công…
- Thiệt hại do sự cố ngoài khả năng kiểm soát: Virus, đường truyền Internet bị gián đoạn, mất điện, bị hackers tấn công…
- Thiệt hại do Bên thứ Ba: các quy định, sắc lệnh của các cơ quan pháp luật có thẩm quyền.

11. Quy định về tranh chấp
 - VTC : Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện sẽ giải quyết các tranh chấp căn cứ trên những thông tin Khách hàng đã cung cấp và cập nhật.
 - Tranh chấp giữa Khách hàng và Bên thứ Ba: Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Khách hàng, cung cấp thông tin cần thiết để Khách hàng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Khách hàng và Bên thứ Ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Khách hàng và Bên thứ Ba.
 - Trong trường hợp tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng và các bên không đạt được sự nhất trí chung thì bất cứ bên nào cũng có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền tại Việt Nam. Quyết định của Toà sẽ là chung thẩm và có hiệu lực bắt buộc đối với các bên.
Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Thoả thuận bị vô hiệu một phần và không thể thi hành sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định là vô hiệu đó. Trường hợp có sự khác biệt giữa Thoả thuận này và các Thỏa thuận sử dụng cho các dịch vụ cụ thể khác thì Thoả thuận mới nhất sẽ có giá trị.
Mọi tranh chấp phát sinh và liên quan đến Thoả thuận sử dụng dịch vụ này sẽ được các Bên xem xét giải quyết trên tinh thần đàm phán thương lượng. Trong trường hợp việc đàm phán không thành công, tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án.

12. Điều khoản sử dụng
Điều khoản sử dụng là cam kết đồng ý và chấp nhận các quy định trong Bản Thỏa thuận sử dụng dịch vụ này giữa Khách hàng và Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện khi Khách hàng đăng ký và sử dụng VTC Pay của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện.
Tuỳ từng thời điểm nhất định, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện có thể thay đổi, điều chỉnh các nội dung của Thoả thuận và cập nhật thông tin về việc thay đổi, điều chỉnh trên trang web https://vtcpay.vn  mà không cần báo trước cho Khách hàng. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là Khách hàng chấp nhận và đồng ý tuân theo các nội dung của Thoả thuận mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Khách hàng đối với các điều khoản và Thoả thuận này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc đóng tài khoản, dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện. Hơn thế nữa, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các quy định của bản Thoả thuận này và luật pháp liên quan.

Top