Quy định về việc xuất hóa đơn điện tử tại VTC Pay

Thời gian cập nhật 09:58 ngày 07/05/2024

VTC Pay đã áp dụng hình thức hóa đơn điện tử từ ngày 01/5/2018 nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ.


Dưới đây là quy định trong việc xuất hóa đơn điện tử trên hệ thống VTC Pay:


1. Đối tượng xuất hóa đơn: Tất cả các giao dịch trên website và ứng dụng VTC Pay

2. Thời gian xuất: Hóa đơn được xuất theo ngày giao dịch (Ví dụ: giao dịch ngày 18 thì hóa đơn được xuất trong ngày 18). Khách hàng có thể tra cứu hóa đơn sau 2-4 ngày làm việc kể từ sau thời gian phát sinh giao dịch. 
Ghi chú: Ngày làm việc không bao gồm Thứ 7, Chủ nhật, các ngày lễ trong năm. 

3. Các bước để đăng ký thông tin để xuất hóa đơn:
+ Đăng ký thông tin tại đây: https://vtcpay.vn/tra-cuu-hoa-don-dien-tu

Các bước để đăng ký thông tin xuất hóa đơn điện tử 
+ Tra cứu hóa đơn tại đây: https://vtcpay.vn/tra-cuu-hoa-don-dien-tu

Điền thông tin các mục để tra cứu hóa đơn điện tử
4. Các quy định khác về hóa đơn điện tử
- Thời gian nhận hóa đơn: 2 - 4 ngày làm việc sau khi thực hiện giao dịch
- Quy trình xuất: VTC Pay tự động xuất hóa đơn điện tử cho mọi giao dịch phát sinh trên Hệ thống VTC Pay hàng ngày.
- Quy định về thông tin xuất hóa đơn:
+ Khách hàng muốn lấy hóa đơn phải đăng ký lấy hóa đơn và cung cấp đầy đủ thông tin khách hàng/doanh nghiệp trước khi thực hiện giao dịch, chậm nhất đến 23h00 của ngày thực hiện giao dịch.
 Thông tin đăng ký lấy hóa đơn chỉ cần cung cấp 1 lần đầu tiên, các lần giao dịch khác hệ thống sẽ xuất theo thông tin khách hàng đã đăng ký.
+ Khách hàng nhập đảm bảo thông tin là chính xác và đầy đủ theo đăng ký kinh doanh. Nếu Khách hàng không nhập chính xác thông tin doanh nghiệp so với thông tin đã đăng ký với Cơ quan thuế, Nhân viên Kinh doanh của VTC Pay sẽ liên hệ xác minh thông tin trước khi xuất hóa đơn điện tử. Trường hợp không liên lạc được hoặc không có phản hồi điều chỉnh lại, VTC Pay sẽ hủy yêu cầu xuất hóa đơn của khách hàng. 
+ Nếu khách hàng không đăng ký thông tin lấy hóa đơn đúng thời hạn quy định, VTC Pay sẽ không chịu trách nhiệm xử lý sau ngày đã xuất hóa đơn.

5. Quy định thời hạn khiếu nại về hóa đơn 
- Thời gian nhận khiếu nại: Trong vòng 3 - 5 ngày kể từ khi giao dịch 
- Trường hợp khách hàng phát hiện sai sót trên Hóa đơn điện tử đã xuất hoặc không nhận được hóa đơn điện tử, khách hàng cần liên hệ ngay đầu mối nhân viên kinh doanh phụ trách hóa đơn để được xử lý kịp thời. 
Thông tin liên hệ:  Ms Đàm Diễn: 0977886076; email: diendt@vtc.vn 
- Sau thời gian nêu trên, Tổng Công ty VTC có quyền từ chối xuất hóa đơn điện tử theo quy định. 

6. Lưu ý khác
- Nếu muốn thay đổi thông tin xuất hóa đơn hoặc hủy lấy hóa đơn, vui lòng liên hệ Nhân viên Kinh doanh để được xử lý kịp thời. 
Thông tin liên hệ:  Ms Đàm Diễn: 0977886076; email: diendt@vtc.vn 
 
——————
Mọi thông tin chi tiết khác vui lòng liên hệ:
Ví điện tử VTC Pay
Hotline: 19001530
Fanpage: https://www.facebook.com/vidientuvtcpay/
 

Top