Hướng dẫn nạp tiền trên ứng dụng VTC Pay

Thời gian cập nhật 14:04 ngày 03/07/2020


Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VTC Pay, chọn Nạp tiền tại màn hình chính. Lựa chọn phương thức Nạp online qua ngân hàng hoặc Nạp qua thẻ gắn kết 

  

Bước 2: Chọn số tiền cần nạp vào ví. Chọn nguồn tiền nạp vào ví. Sau đó điền đầy đủ các thông tin theo trường cho sẵn.
Lưu ý: Số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch nạp vào ví là 50.000 VND
 
 
Form mẫu điền 1


  
Form mẫu điền 2
 
Bước 3: Xác nhận Thanh toán qua mã bảo mật bạn nhận được qua hình thức bảo mật bạn đang đăng kí là đã có thể nạp tiền vào Ví điện tử VTC Pay thành công! 

Top