Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Hướng dẫn gắn kết Ví điện tử VTC Pay và tài khoản Ngân hàng

Thời gian cập nhật 16:18 ngày 02/08/2018


Bước 1: Đăng nhập tài khoản Ví điện tử VTC Pay, chọn Thêm mới thẻ ngay Trang chủ đăng nhập:
 

 
Bước 2: 
Chọn logo của ngân hàng/loại thẻ quốc quốc tế muốn gắn kết. Ví dụ: BIDV


 
Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và kết thúc giao dịch bằng việc nhập mã bảo mật OTP.