WHMCS

Thời gian cập nhật 13:55 ngày 28/10/2021

 
Mã nguồn mở WHMCS là phần mềm số 1 thế giới về tính năng quản trị dịch vụ Hosting, Server, Domain. Không chỉ quản lý Hosting, WHMCS còn hỗ trợ rất mạnh trong việc điều khiển, kết nối, quản lý hệ thống dịch vụ trực tuyến như Tên miền, Server, các dịch vụ liên quan khác.

Để tích hợp Cổng thanh toán VTC Pay cho hệ thống WHMCS, quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:
 
Bước 1: Download Module tích hợp tại đây

Bước 2: Đăng nhập tài khoản VTC Pay tại https://vtcpay.vn. Chọn Tích hợp thanh toán Tích hợp website / Thêm mới
 
 
Bước 3: Thực hiện khai báo thông tin website
 

Bước 4: Tiến hành thao tác

Quý khách mở file vtcpay.php lên và cài đặt như sau:

/**KHACH HANG SUA THONG TIN SAU**************************************************************/

            $index                                                   = 'http://localhost'; // dia chi website cua ban

            $business                                              = '0972040069';//tai khoan VTC Pay nhan tien dang ky tai vtcpay.vn

            $merchant_id                             =  637; // Ma websiteid duoc gen tren vtcpay.vn

            $secure_pass                             = 'NguyenThanhTrung68'; // ma bao mat duoc dien tren vtcpay.vn

            $pay_url = 'http://sandbox1.vtcebank.vn/vtcpay.vn/gate/checkout.html '; //url thanh toan

            /*

                        sanbox url: http://sandbox1.vtcebank.vn/vtcpay.vn/gate/checkout.html

                        Triển khai url: https://vtcpay.vn/cong-thanh-toan/checkout.html

            */

/**HET PHAN SUA******************************************************************************************/


Sau khi config xong file vtcpay.php  up lên host theo đường dẫn public_html/thư mục cài whmcs/modules/gateways, sau đó log vào admin và click setup –> Payment Gateways

Bước 5: Hoàn tất quá trình tích hợp

Quý khách vui lòng thực hiện như sau:

+ File VTCPay_Listener.php upload  lên web root và lấy link đưa vào dòng 39 trong file vtcpay.php

+ Sửa lại key trong file VTCPay_Listener.php theo đúng key ở dòng 13 giống key ở file vtcpay.php

Top