Opencart

Thời gian cập nhật 15:49 ngày 12/08/2019

 

OpenCart là source nguồn được thiết kế dưới dạng open source cho phép bạn có thể sử dụng free, đây là một bộ code viết bằng PHP được phát triển giành cho giải pháp bán hàng trực tuyến, gồm đầy đủ chức năng cho một website bán hàng.  hiện nay opencart đã phát triển hơn có thêm những module như tin tức, ...  giúp website hoàn thiện hơn trong mắt người dùng hiện nay.
 
Để tích hợp Cổng thanh toán VTC Pay cho hệ thống Opencart, quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

ĐỐI VỚI OPENCART 1.5:

Bước 1: Download Module tích hợp OpenCard 1.5 tại đây

Bước 2: Up các file trong thư mục theo đúng đường dẫn

Bước 3: Copy  file "success.tpl" vào trong thư mục “catalog/view/theme/{ Template đang dùng }/template/common/”

Bước 4: Copy file "success.php" trong thư mục “catalog/controller/checkout/”

Bước 5: Trên trang admin mục Extension/Payments chọn Install module VTC Pay. Chọn Edit để điền các thông tin config:
 
 
Tài khoản VTC Pay nhận tiền: TK VTC Pay

Điền các thông tin WEBID, Mã bảo mật, Trang thanh toán, Và Trang Thankyou page

Trạng thái đặt hàng: Pending

Trạng thái: Enable

Bước 5:
Nâng cao:

Trong file done.php có thể thêm phần code để xử lý thông tin trả về từ VTC Pay: check sign, status và update lại trạng thái order trong DB.

=======
ĐỐI VỚI OPENCART 2.x:

Bước 1: Download Module tích hợp OpenCard 2.0 tại đây

Bước 2: Copy  file "success.tpl" vào trong thư mục “catalog/view/theme/{ Template đang dùng }/template/common/”

Bước 3: Copy file "success.php" trong thư mục “catalog/controller/checkout/”

Bước 4:
Trên trang admin mục Extension/Payments chọn Install module VTC Pay.

Chọn Edit để điền các thông tin config:
 
 
 
 
Tài khoản VTC Pay nhận tiền: TK VTC Pay

Điền các thông tin WEBID, Mã bảo mật, Trang thanh toán, Và Trang Thankyou page

Trạng thái đặt hàng: Pending

Trạng thái: Enable

Bước 5: 
Nâng cao:

Trong file done.php có thể thêm phần code để xử lý thông tin trả về từ VTC Pay: check sign, status và update lại trạng thái order trong DB.

Như vậy bạn đã thực hiện tích hơp thành công Cổng thanh toán VTC Pay.

Top