Quy trình hoàn tiền về Ví điện tử VTC Pay & tài khoản/thẻ của khách hàng

Thời gian cập nhật 14:19 ngày 04/06/2020


Để thực hiện hoàn tiền về Ví điện tử VTC Pay & tài khoản/thẻ của khách hàng, Quý Đối tác vui long thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VTC Pay, chọn mục Lịch sử bán hàng

 

Bước 2: Chọn biểu tượng Hoàn tiền ở cuối thông tin giao dịch như hình dưới. Lưu ý: Mỗi giao dịch chỉ được gửi yêu cầu Hoàn tiền 1 lần
 

TH1: Nếu giao dịch này chưa gửi yêu cầu Hoàn tiền, Quý đối tác tiếp tục chọn "Hoàn tiền theo % giao dịch", điền mức % hoàn tiền theo yêu cầu; hoặc chọn "Hoàn tiền theo giá trị", điền mức giá trị hoàn tiền theo yêu cầu. Lưu ý số tiền hoàn không vượt quá giá trị đơn hàng. Sau đó click "Gửi yêu cầu hoàn tiền"
 

 TH2: Nếu giao dịch này đã gửi yêu cầu Hoàn tiền, Quý đối tác sẽ nhận được thông báo: "Yêu cầu hoàn tiền này đã được duyệt, không thể gửi lại!"
 

 
Bước 3: Quý đối tác nhận email thông báo hoàn tiền thành công/thất bại.

Lưu ý:
* Thời gian xử lý cho từng loại hình hoàn tiền:
- Đối với giao dịch hoàn tiền về Ví điện tử VTC Pay:
+ Thời gian duyệt: Duyệt ngay khi nhận được yêu cầu (Nếu chưa nhận được yêu cầu duyệt, Quý đối tác vui lòng liên hệ đầu mối kinh doanh/CSKH của VTC Pay)
+ Thời gian hoàn về tài khoản Ví điện tử VTC Pay của KH: trong vòng 24h hành chính

- Đối với giao dịch hoàn tiền về tài khoản/thẻ ngân hàng nội địa:
+ Thời gian duyệt: Duyệt ngay khi nhận được yêu cầu (Nếu chưa nhận được yêu cầu duyệt, Quý đối tác vui lòng liên hệ đầu mối kinh doanh/CSKH của VTC Pay)
+ Thời gian hoàn về tài khoản/thẻ ngân hàng của KH: t5-7ngày làm việc tùy ngân hàng

- Đối với giao dịch hoàn tiền về tài khoản/thẻ quốc tế:
+ Thời gian duyệt: trong vòng 6h hành chính
+ Thời gian hoàn về tài khoản/thẻ quốc tế của KH: 5-7ngày làm việc tùy ngân hàng

Mọi thắc mắc Quý đối tác vui lòng liên hệ đầu mối kinh doanh làm việc trực tiếp với Quý đối tác, hoặc đầu mối Hỗ trợ khách hàng: 19001530

Top