Hướng dẫn tích hợp QR Code

Thời gian cập nhật 10:06 ngày 13/08/2019

______

1. TÍCH HỢP QR CODE SẢN PHẨM
1.1. Tạo 1 mã code thanh toán

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VTC Pay tại https://vtcpay.vn. Chọn Tích hợp thanh toán Tích hợp QR Code sản phẩm / Tạo mã code


Bước 2: Điền đầy đủ thông tin sản phẩm muốn tạo QR Code


Ví dụ: Sau khi điền xong thông tin, bạn sẽ thu được Mã QR Code sản phẩm như hình dưới


Bạn có thể xem lại danh sách mã code đã tạo tại Tích hợp thanh toán Tích hợp QR Code sản phẩm
 

1.2. Tạo nhiều mã code thanh toán
Bước 1: Đăng nhập tài khoản VTC Pay tại https://vtcpay.vn. Chọn Tích hợp thanh toán Tích hợp QR Code sản phẩm / Tạo nhiều mã code


Bước 2: Nhập thông tin các sản phẩm muốn tạo mã QR Code với mẫu cho sẵn: Tải file mẫu tại đây - file định dạng XLS (được tạo bởi phần mềm Microsoft Excel)


Để đảm bảo hệ thống đọc chính xác, vui lòng nhập các thông tin sản phẩm theo đúng quy định sau:
- Cột đầu tiên là số thứ tự . Vui lòng nhập định dạng số theo thứ tự các số tự nhiên: 1 2 3 …
- Cột thứ hai là tên sản phẩm : Vui lòng nhập đầy đủ tên sản phẩm.
- Cột thứ ba là giá sản phẩm Giá sản phẩm có đơn vị tiền tệ là VNĐ, định dạng số: Ví dụ 10000; 20000…
- Cột thứ tư là phương thức thanh toán :
    o Nhập 1 nếu chọn phương thức thanh toán là Ví điện tử VTC Pay
    o Nhập 2 nếu chọn phương thức thanh toán là Ngân hàng     
    o Nhập 3 nếu chọn cả 2 phương thức thanh toán trên.
 - Cột thứ năm là gói phí tích hợp :
    o Nhập A nếu chọn gói phí NH1 (Phí tính cho người bán)
    o Nhập B nếu chọn gói phí NH2 (Phí tính cho người mua)
- Cột thứ sáu là mô tả sản phẩm : Vui lòng nhập đầy đủ mô tả sản phẩm.

______
2. TÍCH HỢP QR CODE ĐIỂM BÁN
Bước 1: Đăng nhập tài khoản VTC Pay tại https://vtcpay.vn. Chọn Tích hợp thanh toán Tích hợp QR Code điểm bán / Tạo mã code

 

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin điểm bán muốn tạo QR Code để thanh toán
 

Bạn có thể xem lại danh sách mã code đã tạo tại Tích hợp thanh toán Tích hợp QR Code điểm bán.

Chúc các bạn thành công! Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 19001530 hoặc inbox fanpage Ví điện tử VTC Pay để được giải đáp!

 
 

Top