Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Hướng dẫn tích hợp QR Code

Thời gian cập nhật 16:34 ngày 07/07/2017

 

Tạo mã code sản phẩm thanh toán cho phép cá nhân, tổ chức sử dụng QRcode trên các tờ rơi, poster có liên kết thanh toán qua Cổng thanh toán VTC Pay.

 1. Để thực hiện tạo một mã code sản phẩm thanh toán, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
 
 Bước 1: Truy cập website https://vtcpay.vn, chọn mục "Đăng nhập" góc trên bên phải màn hình, sau đó tiến hành đăng nhập tài khoản Ví điện tử VTC Pay.

- Truy cập website
 

- Đăng nhập tài khoản:

 Bước 2: Click chọn “Tích hợp thanh toán” => "Tích hợp QR Code"


 Bước 3: Chọn “Tạo mã code” và nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, sau đó click "Tạo mã Code"

 Bước 4: Hoàn thành Tạo một mã Code sản phẩm

Bạn có thể xem danh sách mã code đã tạo tại "Tích hợp thanh toán QR Code"


2. Để thực hiện tạo nhiều mã code sản phẩm thanh toán, quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau:
 
 Bước 1: Truy cập website https://vtcpay.vn, chọn mục "Đăng nhập" góc trên bên phải màn hình, sau đó tiến hành đăng nhập tài khoản Ví điện tử VTC Pay.

- Truy cập website

 
 

- Đăng nhập tài khoản:

 

 Bước 2: Click chọn “Tích hợp thanh toán” => "Tích hợp QR Code"

 

Bước 3: Chọn “Tạo nhiều mã code” và Tạo file chứa thông tin sản phẩm

Quý khách vui lòng chọn “Tạo nhiều mã code”  và Thực hiện Tải file mẫu tại đây - file định dạng XLS (được tạo bởi phần mềm Microsoft Excel) tại đây

Để đảm bảo hệ thống đọc chính xác, vui lòng nhập các thông tin sản phẩm theo đúng quy định sau:
- Cột đầu tiên là số thứ tự . Vui lòng nhập định dạng số theo thứ tự các số tự nhiên: 1 2 3 …
- Cột thứ hai là tên sản phẩm : Vui lòng nhập đầy đủ tên sản phẩm.
- Cột thứ ba là giá sản phẩm Giá sản phẩm có đơn vị tiền tệ là VNĐ, định dạng số: Ví dụ 10000; 20000…
- Cột thứ tư là phương thức thanh toán :
    o Nhập 1 nếu chọn phương thức thanh toán là Ví điện tử VTC Pay
    o Nhập 2 nếu chọn phương thức thanh toán là Ngân hàng     
    o Nhập 3 nếu chọn cả 2 phương thức thanh toán trên.
 - Cột thứ năm là gói phí tích hợp :
    o Nhập A nếu chọn gói phí NH1 (Phí tính cho người bán)
    o Nhập B nếu chọn gói phí NH2 (Phí tính cho người mua)
- Cột thứ sáu là mô tả sản phẩm : Vui lòng nhập đầy đủ mô tả sản phẩm.

 


 Bước 4: Upload file chứa thông tin sản phẩm lên hệ thống để tạo mã code


 
  
  Bước 5: Download file chứa mã code sản phẩm thanh toán và QR code tương ứng với từng sản phẩm  
 
Như vậy bạn đã tích hợp xong mã code sản phẩm thanh toán.

Sử dụng QR code để thanh toán cho các sản phẩm offline in trên tờ rơi, poster…

Sử dụng link nhập mã code để thanh toán cho các sản phâm online trên website, forum, blog, rao vặt…

 
 

_______________________

Mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
Ví điện tử - Cổng thanh toán VTC Pay
Hỗ trựo khách hàng 24/7
Facebook: https://www.facebook.com/vtcpay
Hotline: 19001530
Website: hotro.vtc.vn

 
VTC Pay
Giá trị thanh toán đích thực