Người dân phải trả bao nhiêu tiền điện theo đơn giá mới?

VTC Pay 12/07/2019 10:14

Giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 8,36% từ 20/3/2019, tính theo bậc thang từ 1-6, vậy người dân sẽ phải trả bao nhiêu tiền điện theo đơn giá mới? Bạn hãy xem chi tiết tại bảng bên dưới nhé!

Giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 8,36% từ 20/3/2019, tính theo bậc thang từ 1-6.
 

Có VTC Pay - Thanh toán tiền điện xong ngay!
Từ khóa:

Top