Hướng dẫn liên kết ví VTC Pay với ngân hàng HD Bank

VTC Pay 26/07/2021 14:42

Để liên kết ví VTC Pay với ngân hàng HDBank bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây:

 

Liên kết ví VTC Pay với ngân hàng HDBank tại website VTC Pay

 

Bước 1: Truy cập trang chủ VTC Pay tại địa chỉ: https://vtcpay.vn và thực hiện đăng nhập vào tài khoản ví VTC Pay


liên kết ví VTC Pay với HD Bank
 

Bước 2: Click vào biểu tượng tài khoản của bạn và sau đó chọn “ Liên thông Ví - Ngân hàng”


liên kết ví VTC Pay với HDBank


Bước 3: Tại danh sách ngân hàng bạn chọn ngân hàng HD Bank


liên kết ví VTC Pay với HDBank
 

Bước 4: Điền thông tin thẻ và chọn “ Gắn kết thẻ”


liên kết ví VTC Pay với HDBank

Liên kết ví VTC Pay với ngân hàng HDBank trên ứng dụng VTC Pay


Bước 1: Mở ứng dụng ví VTC Pay sau đó chọn biểu tượng tài khoản cá nhân dưới góc phải màn hình


liên kết ví VTC Pay với HDBank


Bước 2: Chọn thẻ gắn kết sau đó chọn ngân hàng HDBank

liên kết ví VTC Pay với HD Bankliên kết ví VTC Pay với HD Bank


Bước 3: Điền thông tin thẻ sau đó chọn “Thêm thẻ”


hướng dãn liên kết ví VTC Pay với ngân hàng HDBank


Xem thêm: Hướng dãn rút tiền từ tài khoản ví VTC Pay về tài khoản ngân hàng HDBank

Từ khóa:

Top