Hướng dẫn liên kết ví VTC Pay tại app VCB Digibank

VTC Pay 28/07/2021 14:25

Bước 1: Mở App VCB Digibank, tìm kiếm “Liên kết”

Bước 2: Tại mục danh sách NCCDV đã liên kết, chọn dấu +

Bước 3: Điền thông tin vào các trường thông tin theo gợi ý

Bước 4: Chọn VTC là nhà cung cấp dịch vụ

 


Bước 5: Hoàn tất điền thông tin, chọn SMS OTP là phương thức xác thực

Bước 6: Hoàn thành liên kết ví điện tử VTC Pay tại app VCB Digibank

Bước 7: Mở App VCB Digibank, tìm kiếm “Liên kết” để kiểm tra lại thông tin nếu cần

 


 


Xem thêm: Hướng dẫn rút tiền từ ví VTC Pay về ngân hàng Vietcombank

Từ khóa:

Top