Hướng dẫn bán hàng trên hệ thống VTC365

Thời gian cập nhật 16:10 ngày 21/08/2018


Bước 1: Mua hàng tại https://365.vtcpay.vn hoặc ứng dụng VTC Pay

Bước 2: Gửi mã code/serial sản phẩm cho khách hàng hoặc in code/serial sản phẩm cho khách hàng Hình ảnh sản phẩm đã mua trên website https://365.vtcpay.vn

   
Hình ảnh sản phẩm đã mua trên ứng dụng VTC Pay

Top