Chính sách cho Tổng đại lý

Thời gian cập nhật 11:07 ngày 04/06/2020


1. Chính sách chung

Tổng đại lý (TĐL) của VTC Pay sẽ được hưởng các quyền lợi sau:
-    Hỗ trợ Ấn phẩm cho cửa hàng:
     +   Tháng đầu tiên: 1 Bảng thông tin và 2 Phướn treo về dịch vụ/TĐL
     +   Tháng thứ 2: Đầy đủ bảng biển POSM bao gồm biển hiệu, phướn, các tài liệu hỗ trợ bán hàng, các ấn phẩm khác sau 1 tháng kể từ khi triển khai đạt đủ chỉ tiêu cam kết
-    Hỗ trợ chi phí nhân sự hàng tháng:
     +   2.000.000 VND/tháng. Tối đa trong vòng 3 tháng
-    Hỗ trợ đồng phục thương hiệu VTC Pay cho nhân viên của TĐL

2. Mô hình quản lý - Chính sách thưởng theo doanh số

-    Mô hình quản lý là mô hình TĐL trực thuộc Công ty quản lý. TĐL có khả năng và trách nhiệm phát triển người dùng Ví điện tử VTC Pay và Đại lý trực thuộc nhằm phát triển doanh số bán hàng thương mại. 
-    Mô tả mô hình TĐL:
(Ghi chú: KHCN: Khách hàng cá nhân, tương ứng với 1 tài khoản Ví điện tử VTC Pay cá nhân)

-    Chính sách thưởng dành cho TĐL VTC Pay:
     +   Thưởng doanh số nạp tiền Ví điện tử VTC Pay: 0,2% tổng giá trị nạp Ví VTC Pay
     +   Thưởng doanh số tiêu dùng: 0,1% tổng giá trị bán hàng của TĐL và các Ví điện tử Đại lý, Ví điện tử cá nhân trực thuộc TĐL

-    Chính sách nói chung được tính như sau:
T = 0,2% * X + 0,1% * (Y+Z)
Trong đó:
     +   T là tổng tiền hoa hồng TĐL được nhận theo tháng
     +   X là tổng giá trị nạp tiền Ví Pay từ TĐL (số tiền chuyển khoản tới tài khoản công ty)
     +   Y là tổng giá trị tiêu dùng của chính TĐL và các Đại lý cấp dưới
     +   Z là tổng giá trị thu hộ thanh toán hóa đơn của TĐL và các Đại lý cấp dưới (trong giai đoạn thí điểm này Z = 0)

-    Tổng đại lý được hưởng chính sách thưởng đối với doanh số tiêu dùng các mặt hàng thương mại nêu trong bảng 1, không được hưởng chính sách đối với các dịch vụ thu hộ được nêu trong bảng 2.
     +   Danh sách loại hình sản phẩm được hưởng chính sách thưởng doanh số tiêu dùng (Bán hàng thương mại): 

 
Bảng 1: Danh sách dịch vụ bán hàng thương mại
STT Nhóm dịch vụ Sản phẩm
1 Mã thẻ điện thoại Mã thẻ Viettel
2 Mã thẻ điện thoại Mã thẻ Vina
3 Mã thẻ điện thoại Mã thẻ Mobi
4 Mã thẻ điện thoại Mã thẻ VNM
5 Mã thẻ điện thoại Mã thẻ Gmobile
6 Mã thẻ điện thoại Mã thẻ 3G Mobifone
7 Mã thẻ game Mã thẻ Zing Xu
8 Mã thẻ game Mã thẻ Gate
9 Mã thẻ game Mã thẻ VCoin
10 Mã thẻ game Mã thẻ Oncash
11 Mã thẻ game Mã thẻ  Sò
12 Mã thẻ game Mã thẻ Steam Wallet
13 Mã thẻ game Mã thẻ Bit
14 Mã thẻ game Mã thẻ Appota
15 Nạp điện thoại Nạp trả trước/sau Viettel
16 Nạp điện thoại Nạp trả trước/sau Vina
17 Nạp điện thoại Nạp trả trước/sau Mobi
18 Nạp điện thoại Nạp trả trước VNM
19 Nạp điện thoại Nạp trả trước Gmobile
20 Nạp tài khoản game Nạp VCoin
21 Nạp tài khoản game Nạp Sohacoin
22 Nạp tài khoản game Nạp VDC-Oncash
23 Nạp tài khoản game Nạp GG
24 Nạp tài khoản game Nạp Scoin VTCmobile
25 Nạp tài khoản game Nạp Vega Vxu
26 Nạp tài khoản game Nạp Zing Xu
27 Nạp @Cash Tam Quốc Chí
28 Phần mềm văn phòng Key Bitdefender
29 Phần mềm văn phòng MS Office 365 Personal
 
     +   Danh sách loại hình sản phẩm không được hưởng chính sách thưởng doanh số tiêu dùng (Dịch vụ thu hộ):
Bảng 2: Danh sách dịch vụ thu hộ
STT Ngành dịch vụ Sản phẩm
1 Cước truyền hình Truyền hình VTC
2 Cước truyền hình Truyền hình MobiTV
3 Tiền điện EVN Hà Nội
4 Tiền điện Điện Hưng Yên
5 Tiền điện Điện Kon Tum
6 Tiền điện Điện Phú Yên
7 Tiền điện Điện Đắk Lắk
8 Tiền điện Điện HCM
9 Điện thoại cố định VNPT Hồ Chí Minh
10 Điện thoại cố định VNPT Hải Phòng
11 Cước truyền hình Truyền hình FPT
12 Cước truyền hình Truyền hình VTV cab
13 Cước truyền hình Truyền hình K+
14 Cước Internet SPT Internet
15 Cước Internet VNPT HP internet
16 Cước Internet FPT Internet
17 Cước Internet VNPT HCM internet
18 Tiền nước Nước Chợ Lớn
19 Tiền nước Nước Bến Thành
20 Tiền nước Cấp nước Nhà Bè
21 Tiền nước Nước Tân Hòa
22 Tiền nước Nước Trung An
23 Tiền nước Nước Nhà Bè
 
     +   Đối với các sản phẩm mới trên hệ thống, Tổng đại lý sẽ được hưởng doanh số tiêu dùng đối với các mặt hàng thương mại được quy định ngành hàng theo chính sách bán hàng của hệ thống VTC Pay.
     +   Doanh số tiêu của Ví đại lý cấp dưới và Ví cá nhân do Tổng Đại lý mở được  không bao gồm số tiền chuyển khoản sang các ví được hưởng chính sách rút ưu đãi dành cho merchant kết nối thanh toán.

 
3. Chính sách thưởng khi Tổng đại lý phát triển Khách hàng cá nhân
3.1. Yêu cầu về số lượng Đại lý cấp 2 / Khách hàng cá nhân cần đạt được
 
Thời gian Số lượng đại lý cấp 2 Số lượng Ví điện tử VTC Pay cá nhân
Tháng đầu tiên 30
50
Tháng thứ 2
20
(Lũy kế 50 ĐL)
30
Tháng thứ 3
10
(Lũy kế 60 ĐL)
30
Tháng thứ 4 trở đi Duy trì 60 ĐL
30

3.2. Yêu cầu về Doanh số / Chi tiêu của Đại lý cấp 2 / Khách hàng cá nhân

-    Doanh số đại lý cấp 2 tối thiểu: 15.000.000 VND/tháng
-    Chi tiêu của khách hàng cá nhân sử dụng Ví điện tử tối thiểu: 300.000 VND/tháng
Ghi chú:
     +   Khi đại lý cấp 2 tách ra làm việc trực tiếp với Công ty, Tổng đại lý vẫn được hưởng chính sách hoa hồng từ doanh số các đại lý đã phát triển được
     +   Nếu không đạt số lượng đại lý và không đạt đủ số lượng Ví cá nhân mở thì không được hưởng mức hỗ trợ 2.000.000 VND/tháng và các chính sách hỗ trợ chung
     +   Doanh số tiêu của Ví đại lý cấp dưới và Ví cá nhân do Tổng Đại lý mở được không bao gồm số tiền chuyển khoản sang ví khác.

3.3. Yêu cầu về phương thức nạp tiền

-    Tổng đại lý nạp tiền vào Ví bằng hình thức chuyển khoản tới số tài khoản ngân hàng của Công ty theo tài khoản được quy định trong hợp đồng hợp tác.

3.4. Chính sách thưởng cho phát triển ví điện tử cá nhân có phát sinh tiêu dùng mới


 
STT Đối tượng xét Chính sách thưởng Thời gian
1 Tài khoản Ví điện tử VTC Pay của khách hàng do TĐL mở mới phát sinh tiêu dùng tối thiểu 300.000đ/tháng 10.000 VND/Ví Trong 2 tháng
2 Tài khoản Ví điện tử VTC Pay của khách hàng (TK cũ và mới – do TĐL mở) phát sinh tiêu dùng trong tháng thứ 2 10.000 VND/Ví Thưởng 1 lần theo tháng
3 Tài khoản Ví điện tử VTC Pay của khách hàng (TK cũ và mới – do TĐL mở) phát sinh giao dịch trong tháng thứ 3 10.000 VND/Ví Thưởng 1 lần theo tháng
4 KHCN (mới) tải và sử dụng ứng dụng Ví điện tử VTC Pay
HOẶC: KHCN (mới) tích hợp thanh toán hóa đơn trích nợ tự động
Ghi chú: TĐL hưởng 1 trong 2 chính sách Tải app hoặc Trích nợ tự động, ghi nhận sau khi thanh toán bằng ứng dụng hoặc thanh toán qua trích nợ thành công.
10.000 VND/Ví Thưởng 1 lần theo thời gian tải ứng dụng / thời gian tích hợp thanh toán hóa đơn tự động

-    Lưu ý:
     +   Nếu phát hiện hành vi gian lận để mở Ví điện tử cá nhân của Tổng đại lý, Tổng đại lý sẽ không được hưởng chính sách cho số tài khoản vi phạm đó.
     +   Từ tháng thứ 3 trở đi sẽ điều chỉnh chính sách sau khi đánh giá hiệu quả thử nghiệm

4. Chính sách bán hàng

-    Áp dụng theo chính sách bán hàng trên trang https://365.vtcpay.vn.

5. Chính sách rút tiền

-    Phí rút tiền 0,3%/giao dịch
-    Áp dụng đối với Ví của TĐL và các Ví trực thuộc tài khoản do TĐL mở và quản lý.

6. Chính sách hỗ trợ khác

-    TĐL sẽ được cung cấp trang Quản lý các tài khoản Đại lý trực thuộc, Doanh số bán hàng của các đại lý, và các tính năng hỗ trợ TĐL như Hỗ trợ định danh nhanh, Chính sách bán hàng, Theo dõi các thông tin của Ví điện tử TĐL.
-    Demo hình ảnh trang quản lý:


Trang thông tin tổng đại lý


Trang danh sách tài khoản Ví mở trực tuyến


Tool xác thực tài khoản khách hàng

Top