Thông báo về Quy định xử lý dữ liệu cá nhân

VTC Pay 19/09/2023 16:06

Bằng việc đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của VTC Pay (tại ứng dụng VTC Pay, website https://vtcpay.vn/), Quý Khách đồng ý với các điều kiện và điều khoản về xử lý dữ liệu cá nhân theo chính sách dưới đây.

Chính sách có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023, căn cứ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chi tiết Chính sách: https://bit.ly/xulydulieu


Những nội dung được đề cập chi tiết trong chính sách gồm:

Điều 1.    Định nghĩa
Điều 2.    Loại dữ liệu được xử lý
Điều 3.   Nguyên Tắc Bảo Mật Dữ Liệu Của VTC Pay
Điều 4.   Mục đích xử lý
Điều 5:   Tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân
Điều 6.   Quyền lợi của Khách hàng
Điều 7.   Nghĩa vụ Của Khách Hàng
Điều 8.   Quyền của VTC Pay
Điều 9.  Nghĩa vụ của VTC Pay
Điều 10. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ
Điều 11. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra
Điều 12. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu
Điều 13. Nội dung, phương thức, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm.
Điều 14. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
Điều 15. Điều Khoản Chung


VTC Pay luôn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin, dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách tốt nhất theo quy định của pháp luật. Do vậy, VTC Pay xây dựng Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này để Quý Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông tin mà chúng tôi xử lý, các biện pháp chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin và quyền của Quý Khách hàng đối với các hoạt động này. VTC Pay trân trọng thông báo!

Từ khóa:

Top