Thông báo về Quy định xử lý dữ liệu cá nhân

VTC Pay 19/09/2023 16:06

Bằng việc đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của VTC Pay (tại ứng dụng VTC Pay, website https://vtcpay.vn/), Quý Khách đồng ý với các điều kiện và điều khoản về xử lý dữ liệu cá nhân theo chính sách dưới đây.

Chính sách có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023, căn cứ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chi tiết Chính sách: Tại đây


Những nội dung được đề cập chi tiết trong chính sách gồm:

Điều 1. Giải thích từ ngữ
Điều 2. Quy định chung
Điều 3. Nguyên tắc bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân
Điều 4. Dữ Liệu Cá Nhân
Điều 5. Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân
Điều 6. Quyền và Nghĩa vụ của Khách hàng
Điều 7. Xử lý Dữ Liệu Cá Nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu
Điều 8. Thông tin liên hệVTC Pay luôn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin, dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách tốt nhất theo quy định của pháp luật. Do vậy, VTC Pay xây dựng Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này để Quý Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông tin mà chúng tôi xử lý, các biện pháp chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin và quyền của Quý Khách hàng đối với các hoạt động này. VTC Pay trân trọng thông báo!

Từ khóa:

Top