GotitCateBrand:9365

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":9365,"productNm":"Vé xem phim","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2024/04/1713947080_R4ZMr.png","brandId":"48","brandNm":"CGV","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich-giai-tri/cgv/ve-xem-phim-9365.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":26556,"pricePrice":"100000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"cgv","brandPhone":"","brandAddress":"Tầng 10-11, 2Bis-4-6 Lê Thánh Tôn, Q.1, TPHCM","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1715336848_7kwC8.png","nameSlug":"Hey bae, watch movies at CGV on your birthday!","productDesc":"\u003cp\u003eChiếc thẻ qu\u0026agrave; tặng ngọt ng\u0026agrave;o n\u0026agrave;y được sử dụng để đổi 01 v\u0026eacute; xem phim 2D tại tất cả c\u0026aacute;c cụm rạp CGV; được \u0026aacute;p dụng tại quầy \u0026amp; trực tuyến tr\u0026ecirc;n web/app CGV.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- M\u0026atilde; voucher chỉ c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng một lần duy nhất v\u0026agrave; nếu hết hạn sẽ kh\u0026ocirc;ng được gia hạn thời gian sử dụng. M\u0026atilde; voucher CGV đ\u0026uacute;ng l\u0026agrave; 1 d\u0026atilde;y số gồm m\u0026atilde; voucher (16 chữ số) v\u0026agrave; m\u0026atilde; pin (6 số) được ph\u0026acirc;n biệt bởi \u0026quot;\u0026quot;_\u0026quot;\u0026quot; . V\u0026iacute; dụ: E123456789012345_123456.\u003cbr /\u003e\r\n- M\u0026atilde; voucher c\u0026oacute; thể đổi th\u0026agrave;nh 01 v\u0026eacute; xem phim 2D của CGV, \u0026aacute;p dụng cho ghế thường v\u0026agrave; ghế VIP từ thứ Hai đến Chủ Nhật (kh\u0026ocirc;ng bao gồm Lễ, Tết).\u003cbr /\u003e\r\n- Kh\u0026aacute;ch H\u0026agrave;ng c\u0026oacute; thể trả th\u0026ecirc;m ph\u0026iacute; dịch vụ để \u0026aacute;p dụng M\u0026atilde; voucher trong những ng\u0026agrave;y Lễ, Tết theo quy định của nh\u0026agrave; nước. Mức ph\u0026iacute; trả th\u0026ecirc;m sẽ được CGV th\u0026ocirc;ng b\u0026aacute;o trước 10 ng\u0026agrave;y trước ng\u0026agrave;y Lễ/Tết v\u0026agrave; sẽ kh\u0026ocirc;ng vượt qu\u0026aacute; 15% gi\u0026aacute; v\u0026eacute; b\u0026aacute;n lẻ tại rạp.\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\r\n- C\u0026aacute;c ng\u0026agrave;y lễ được \u0026aacute;p dụng M\u0026atilde; voucher CGV: 14/02, 8/3, 1/06, 15/08 (\u0026acirc;m lịch), 20/10, ...\u003cbr /\u003e\r\n- Voucher CGV được \u0026aacute;p dụng cho tất cả c\u0026aacute;c cụm rạp chiếu phim CGV tr\u0026ecirc;n to\u0026agrave;n quốc.\u003cbr /\u003e\r\n- Kh\u0026aacute;ch H\u0026agrave;ng c\u0026oacute; thể trả th\u0026ecirc;m ph\u0026iacute; để n\u0026acirc;ng cấp v\u0026eacute; cho định dạng 3D, IMAX, 4DX, GOLDCLASS, L\u0026rsquo;AMOUR,... Mức ph\u0026iacute; ch\u0026ecirc;nh lệch do CGV quy định v\u0026agrave;o t\u0026ugrave;y thời điểm.\u003cbr /\u003e\r\n- \u0026Aacute;p dụng cho h\u0026igrave;nh thức đặt v\u0026eacute; tr\u0026ecirc;n website, ứng dụng điện thoại CGV Cinemas v\u0026agrave; mua v\u0026eacute; trực tiếp tại quầy.\u003cbr /\u003e\r\n- Được \u0026aacute;p dụng đồng thời với c\u0026aacute;c chương tr\u0026igrave;nh khuyến m\u0026atilde;i kh\u0026aacute;c tại rạp.\u003cbr /\u003e\r\n- Kh\u0026ocirc;ng \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c suất chiếu sớm.\u003cbr /\u003e\r\n- Voucher CGV kh\u0026ocirc;ng \u0026aacute;p dụng cho SWEETBOX.\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\r\n- Điều khoản \u0026aacute;p dụng c\u0026oacute; thể thay đổi theo ch\u0026iacute;nh s\u0026aacute;ch của CGV. Mọi thắc mắc xin vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ hoidap@cgv.vn hoặc tổng đ\u0026agrave;i CSKH 19006017\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Vé xem phim
Vé xem phim
Mệnh giá :

100.000 VND

Thành Tiền :

100.000 VND

Chiếc thẻ quà tặng ngọt ngào này được sử dụng để đổi 01 vé xem phim 2D tại tất cả các cụm rạp CGV; được áp dụng tại quầy & trực tuyến trên web/app CGV.

Top