GotitCateBrand:7569

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":7569,"productNm":"Test nhanh SARS- CoV- 2","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2022/03/1646292490_o6fBi.png","brandId":"222","brandNm":"WECARE 247","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/wecare-247/test-nhanh-sars-cov-2-7569.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":18440,"pricePrice":"430000"}],"storeList":[{"ExtensionData":{},"storeId":6052,"storeNm":"Tổng đài hotline tại trụ sở WECARE 247 (HCM)","storeAddr":"Lầu 2, 291 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP HCM","lat":"10.7775337","phone":null,"city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"3","district":"Quận 3","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":222,"brandNm":"WECARE 247","brandImg":null,"sort":null}}],"productType":"i","brandNameSlug":"wecare-247","brandPhone":"0938999247","brandAddress":"291 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP HCM","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1594617044_HzvwE.png","nameSlug":"Test nhanh SARS- CoV- 2","productDesc":"\u003cp\u003eGi\u0026uacute;p ph\u0026aacute;t hiện sự hiện diện protein đặc hiệu của virus SAR-CoV-2\u0026nbsp; trong đường h\u0026ocirc; hấp.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Test nhanh SARS- CoV- 2
Test nhanh SARS- CoV- 2
Mệnh giá :

430.000 VND

Thành Tiền :

430.000 VND

Giúp phát hiện sự hiện diện protein đặc hiệu của virus SAR-CoV-2  trong đường hô hấp.

Địa chỉ mua hàng:

● Tổng đài hotline tại trụ sở WECARE 247 (HCM): Lầu 2, 291 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP HCM

Top