GotitCateBrand:6527

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":6527,"productNm":"Khẩu Trang Niva N95 Hộp 10 Cái","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2021/09/1630482149_RTZd6.png","brandId":"311","brandNm":"Nhà Thuốc Long Châu","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich-giai-tri/nha-thuoc-long-chau/khau-trang-niva-n95-hop-10-cai-6527.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":13219,"pricePrice":"59000"}],"storeList":[],"productType":"i","brandNameSlug":"nha-thuoc-long-chau","brandPhone":"","brandAddress":"379-381 Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1715349681_TZYyu.png","nameSlug":"Niva N95 Mask Box of 10 Pieces","productDesc":"\u003cp\u003eKhẩu trang NIVA N95 được tạo bởi 2 lớp vải kh\u0026ocirc;ng dệt cao cấp kh\u0026ocirc;ng thấm nước, bụi, dầu, giọt bắn, một lớp vải b\u0026ocirc;ng kh\u0026ocirc;ng dệt v\u0026agrave; 1 lớp m\u0026agrave;ng lọc c\u0026oacute; t\u0026aacute;c dụng ngăn vi khuẩn, kh\u0026oacute;i, bụi, dầu, giọt bắn x\u0026acirc;m nhập, ph\u0026ograve;ng chống c\u0026aacute;c dịch bệnh nguy hiểm l\u0026acirc;y qua đường h\u0026ocirc; hấp.\u003cbr /\u003e\r\n\u003cbr /\u003e\r\nĐ\u0026acirc;y sẽ l\u0026agrave; m\u0026oacute;n qu\u0026agrave; gi\u0026uacute;p bảo vệ an to\u0026agrave;n cho những người m\u0026agrave; bạn quan t\u0026acirc;m.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Khẩu Trang Niva N95 Hộp 10 Cái
Khẩu Trang Niva N95 Hộp 10 Cái
Mệnh giá :

59.000 VND

Thành Tiền :

59.000 VND

Khẩu trang NIVA N95 được tạo bởi 2 lớp vải không dệt cao cấp không thấm nước, bụi, dầu, giọt bắn, một lớp vải bông không dệt và 1 lớp màng lọc có tác dụng ngăn vi khuẩn, khói, bụi, dầu, giọt bắn xâm nhập, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp.

Đây sẽ là món quà giúp bảo vệ an toàn cho những người mà bạn quan tâm.

Top