GotitCateBrand:6264

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":6264,"productNm":"Đi Đảo Hải Sản cùng Grab","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2021/07/1627282793_dlKu6.png","brandId":"210","brandNm":"GRAB MART","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/grab-mart/di-dao-hai-san-cung-grab-6264.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":12711,"pricePrice":"200000"}],"storeList":[{"ExtensionData":{},"storeId":5832,"storeNm":"GRAB MART","storeAddr":"268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh","lat":"0","phone":null,"city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"10","district":"Quận 10","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":210,"brandNm":"GRAB MART","brandImg":null,"sort":null}}],"productType":"c","brandNameSlug":"grab-mart","brandPhone":"","brandAddress":"","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1587351290_K2H3v.png","nameSlug":"Go Đảo Hải Sản with Grab","productDesc":"\u003cp\u003eĐể người nhận dễ d\u0026agrave;ng lựa chọn hải sản tươi sống tại Đảo Hải Sản c\u0026ugrave;ng Grab.\u003cbr /\u003e\nM\u0026oacute;n qu\u0026agrave; n\u0026agrave;y gồm một thẻ qu\u0026agrave; tặng được đổi th\u0026agrave;nh m\u0026atilde; ưu đ\u0026atilde;i c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị 200,000 được sử dụng đi chợ trực tuyến tại Grab Mart tr\u0026ecirc;n ứng dụng Grab, trong đ\u0026oacute;, c\u0026oacute; cả gian h\u0026agrave;ng của Đảo Hải Sản.\u003c/p\u003e\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Một hoá đơn có thể sử dụng nhiều Phiếu quà tặng, mỗi Phiếu quà tặng có giá trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Vui lòng xuất trình Phiếu quà tặng trước khi thực hiện thanh toán.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng có thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cùng giá trị khi sản phẩm/dịch vụ trên Phiếu quà tặng đã hết hàng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền hoặc bán lại. Khách hàng sẽ trả thêm tiền nếu sử dụng quá giá trị Phiếu quà tặng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng tự bảo mật thông tin mã quà tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Mã quà tặng sẽ không được hoàn lại khi bị mất hoặc Đã sử dụng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp khi có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Đi Đảo Hải Sản cùng Grab
Đi Đảo Hải Sản cùng Grab
Mệnh giá :

200.000 VND

Thành Tiền :

200.000 VND

Để người nhận dễ dàng lựa chọn hải sản tươi sống tại Đảo Hải Sản cùng Grab.
Món quà này gồm một thẻ quà tặng được đổi thành mã ưu đãi có giá trị 200,000 được sử dụng đi chợ trực tuyến tại Grab Mart trên ứng dụng Grab, trong đó, có cả gian hàng của Đảo Hải Sản.

Địa chỉ mua hàng:

● GRAB MART: 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Top