GotitCateBrand:6050

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":6050,"productNm":"Bảo hiểm xe ô tô (Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe ô tô (không kinh doanh) + Bảo hiểm Tai nạn Lái, phụ và người ngồi xe ô tô)","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2021/06/1625054192_gQzBK.png","brandId":"345","brandNm":"Bảo hiểm PVI","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/bao-hiem-pvi/bao-hiem-xe-o-to-bao-hiem-tnds-bat-buoc-cua-chu-xe-o-to-khong-kinh-doanh-bao-hiem-tai-nan-lai-phu-va-nguoi-ngoi-xe-o-to-6050.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Gói 3","priceValue":null,"sizeId":12310,"pricePrice":"10000"},{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Gói 1","priceValue":null,"sizeId":12308,"pricePrice":"480700"},{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Gói 2","priceValue":null,"sizeId":12309,"pricePrice":"873400"}],"storeList":[],"productType":"i","brandNameSlug":"pvi-insurance","brandPhone":"","brandAddress":"Tầng 24, Tòa nhà PVI Tower, Lô VP2 Yên Hòa, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1625021024_LebW4.png","nameSlug":"Car Insurance (Compulsory Insurance of Car Owner \u0027s Civil Liability (non-business) + Personal Accident Insurance For Driver, Assistant Driver And Passenger On Vehicle)","productDesc":"\u003cp\u003eG\u0026oacute;i 1:\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eXe dưới 6 chỗ:\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\r\n- Thiệt hại về người: 150,000,000 VNĐ/ vụ (/năm)\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\r\n- Thiệt hại về t\u0026agrave;i sản: 100,000,000 VNĐ/ vụ (/năm)\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eG\u0026oacute;i 2:\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eXe 6-11 chỗ:\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\r\n- Thiệt hại về người: 150,000,000 VNĐ/ vụ (/năm)\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\r\n- Thiệt hại về t\u0026agrave;i sản: 100,000,000 VNĐ/ vụ (/năm)\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eChia sẻ rủi ro cho những người tham gia giao th\u0026ocirc;ng\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eG\u0026oacute;i 3:\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eTai nạn L\u0026aacute;i, phụ v\u0026agrave; người ngồi:\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\r\n10,000,000 VNĐ/ người/ vụ (/năm) (Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng cần x Số chỗ ngồi)\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003eBảo vệ khi ngồi \u0026nbsp;xe trước những tai nạn giao th\u0026ocirc;ng bất ngờ\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Bảo hiểm xe ô tô (Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe ô tô (không kinh doanh) + Bảo hiểm Tai nạn Lái, phụ và người ngồi xe ô tô)
Bảo hiểm xe ô tô (Bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe ô tô (không kinh doanh) + Bảo hiểm Tai nạn Lái, phụ và người ngồi xe ô tô)
Mệnh giá :

10.000 VND

Thành Tiền :

10.000 VND

Gói 1:

Xe dưới 6 chỗ: 
- Thiệt hại về người: 150,000,000 VNĐ/ vụ (/năm) 
- Thiệt hại về tài sản: 100,000,000 VNĐ/ vụ (/năm)

Gói 2:

Xe 6-11 chỗ: 
- Thiệt hại về người: 150,000,000 VNĐ/ vụ (/năm) 
- Thiệt hại về tài sản: 100,000,000 VNĐ/ vụ (/năm)

Chia sẻ rủi ro cho những người tham gia giao thông

Gói 3:

Tai nạn Lái, phụ và người ngồi: 
10,000,000 VNĐ/ người/ vụ (/năm) (Khách hàng cần x Số chỗ ngồi)

Bảo vệ khi ngồi  xe trước những tai nạn giao thông bất ngờ

Top