GotitCateBrand:4141

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":4141,"productNm":"Thẻ Quà Tặng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2022/08/1661830627_ApxSo.png","brandId":"210","brandNm":"Grab Mart","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/grab-mart/the-qua-tang-4141.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":8161,"pricePrice":"500000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"grab-mart","brandPhone":"","brandAddress":"","serviceGuide":"\u003cp\u003eMỗi m\u0026atilde; ưu đ\u0026atilde;i chỉ sử dụng một lần.\u003cbr /\u003e\r\nVới chuyến đi c\u0026oacute; cước cao hơn gi\u0026aacute; trị m\u0026atilde; ưu đ\u0026atilde;i, kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng phải thanh to\u0026aacute;n phần ch\u0026ecirc;nh lệch với t\u0026agrave;i xế.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e\u0026Aacute;p dụng cho dịch vụ Grab Food, Grab Mart\u0026nbsp;tại Việt Nam\u003cbr /\u003e\r\nƯu đ\u0026atilde;i kh\u0026ocirc;ng bao gồm ph\u0026iacute; cầu đường v\u0026agrave; c\u0026aacute;c phụ ph\u0026iacute; kh\u0026aacute;c.\u003cbr /\u003e\r\n\u0026Aacute;p dụng cho phi\u0026ecirc;n bản Grab mới nhất\u003cbr /\u003e\r\nGi\u0026aacute; trị của mỗi m\u0026atilde; ưu đ\u0026atilde;i sẽ được sử dụng hết v\u0026agrave; gi\u0026aacute; trị kh\u0026ocirc;ng sử dụng hết sẽ bị hủy bỏ.\u003cbr /\u003e\r\nM\u0026atilde; code n\u0026agrave;y kh\u0026ocirc;ng thể đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc điểm.\u003c/p\u003e\r\n","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1587351290_K2H3v.png","nameSlug":"Cash eGift","productDesc":"\u003cp\u003eThẻ Qu\u0026agrave; Tặng được sử dụng dễ d\u0026agrave;ng tại c\u0026aacute;c cửa h\u0026agrave;ng hoặc c\u0026aacute;c k\u0026ecirc;nh online (hotline đặt h\u0026agrave;ng/web/app) thuộc thương hiệu đối t\u0026aacute;c của Got It.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Thẻ Quà Tặng
Thẻ Quà Tặng
Mệnh giá :

500.000 VND

Thành Tiền :

500.000 VND

Thẻ Quà Tặng được sử dụng dễ dàng tại các cửa hàng hoặc các kênh online (hotline đặt hàng/web/app) thuộc thương hiệu đối tác của Got It.

Top