GotitCateBrand:3262

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":3262,"productNm":"Gói giặt là cao cấp Happy Family","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2020/11/1604482554_od9pK.png","brandId":"261","brandNm":"EZ Laundry","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/ez-laundry/goi-giat-la-cao-cap-happy-family-3262.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":6277,"pricePrice":"2499000"}],"storeList":[{"ExtensionData":{},"storeId":10032,"storeNm":"Văn Khê (HN)","storeAddr":"Số 12 liền kề 9, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội","lat":"20.9744829","phone":"0965971811","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"34","district":"Hà Đông","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":261,"brandNm":"EZ Laundry","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":10033,"storeNm":"Nam An Khánh (HN)","storeAddr":"Số 9 TT148, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội","lat":"21.0012175","phone":"0968862066","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"43","district":"Hoài Đức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":261,"brandNm":"EZ Laundry","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":10030,"storeNm":"79 Hàng Gà (HN)","storeAddr":"Số 79 Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội","lat":"21.0347738","phone":"0965738066","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"25","district":"Hoàn Kiếm","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":261,"brandNm":"EZ Laundry","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":10031,"storeNm":"Trung Hòa Nhân Chính (HN)","storeAddr":"Kiot 3 N6E, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội","lat":"21.0053542","phone":"0966342066","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"30","district":"Thanh Xuân","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":261,"brandNm":"EZ Laundry","brandImg":null,"sort":null}}],"productType":"i","brandNameSlug":"ez-laundry","brandPhone":"0968862066\t","brandAddress":"Ô N02 -BT14, Khu đô thị mới thuộc lô đất N1 + N3, khu đô thị Quốc Oai, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam","serviceGuide":"\u003cp\u003e- \u0026Aacute;p dụng tại c\u0026aacute;c cửa h\u0026agrave;ng\u0026nbsp;Ez Laundry.\u003c/p\u003e\n","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1600223353_iU0kZ.png","nameSlug":null,"productDesc":"\u003cp\u003e- G\u0026oacute;i giặt sấy c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị trong v\u0026ograve;ng 01 th\u0026aacute;ng, trong đ\u0026oacute;:\u0026nbsp;\u003cbr /\u003e\n+ 3 lần/tuần, kh\u0026ocirc;ng qu\u0026aacute; 60 đồ/lần;\u003cbr /\u003e\n+ Tuần giao nhận từ 2-3 lượt theo lựa chọn của kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng\u003cbr /\u003e\n+ KH\u0026Ocirc;NG GIỚI HẠN VỀ SỐ LƯỢNG KG GIẶT đối với trang phục, phụ kiện c\u0026aacute; nh\u0026acirc;n\u003cbr /\u003e\n(*) Giảm tới 20% c\u0026aacute;c dịch vụ gia tăng như: GIẶT SI\u0026Ecirc;U TỐC 4h; Giặt r\u0026egrave;m th\u0026ocirc;ng tầng v\u0026agrave; c\u0026aacute;c sản phẩm đặc th\u0026ugrave; ri\u0026ecirc;ng.\u003c/p\u003e\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Gói giặt là cao cấp Happy Family
Gói giặt là cao cấp Happy Family
Mệnh giá :

2.499.000 VND

Thành Tiền :

2.499.000 VND

- Gói giặt sấy có giá trị trong vòng 01 tháng, trong đó: 
+ 3 lần/tuần, không quá 60 đồ/lần;
+ Tuần giao nhận từ 2-3 lượt theo lựa chọn của khách hàng
+ KHÔNG GIỚI HẠN VỀ SỐ LƯỢNG KG GIẶT đối với trang phục, phụ kiện cá nhân
(*) Giảm tới 20% các dịch vụ gia tăng như: GIẶT SIÊU TỐC 4h; Giặt rèm thông tầng và các sản phẩm đặc thù riêng.

Địa chỉ mua hàng:

● Văn Khê (HN): Số 12 liền kề 9, Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

● Nam An Khánh (HN): Số 9 TT148, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

● 79 Hàng Gà (HN): Số 79 Hàng Gà, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

● Trung Hòa Nhân Chính (HN): Kiot 3 N6E, Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Top