GotitCateBrand:17125

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":17125,"productNm":"Thẻ Quà Tặng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2023/10/1698676279_hgjpm.png","brandId":"544","brandNm":"GrabGifts","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich-giai-tri/grabgifts/the-qua-tang-17125.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Mệnh giá","priceValue":null,"sizeId":70788,"pricePrice":"40000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"grabgifts","brandPhone":"","brandAddress":"Tầng 15, Tòa nhà Mapletree Business Centre, 1060 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam\t","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1715337040_I1g06.png","nameSlug":"Cash eGift","productDesc":"\u003cp\u003eThẻ Qu\u0026agrave; Tặng được sử dụng thanh to\u0026aacute;n dễ d\u0026agrave;ng tr\u0026ecirc;n ứng dụng Grab.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Voucher Got It c\u0026oacute; thể quy đổi m\u0026atilde; GrabGifts với c\u0026aacute;c mệnh gi\u0026aacute;: 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 100.000, 200.000, 300.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 2.500.000, 3.000.000\u003cbr /\u003e\r\n- M\u0026atilde; điện tử được \u0026aacute;p dụng cho dịch vụ bạn đ\u0026atilde; quy đổi tại Việt Nam.\u003cbr /\u003e\r\n- M\u0026atilde; kh\u0026ocirc;ng bao gồm phụ ph\u0026iacute;, kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng thanh to\u0026aacute;n phần phụ ph\u0026iacute; (nếu c\u0026oacute;).\u003cbr /\u003e\r\n- M\u0026atilde; điện tử c\u0026oacute; thể được \u0026aacute;p dụng đồng thời c\u0026ugrave;ng với c\u0026aacute;c khuyến m\u0026atilde;i kh\u0026aacute;c nhưng kh\u0026ocirc;ng \u0026aacute;p dụng đồng thời với m\u0026atilde; GrabGifts kh\u0026aacute;c.\u003cbr /\u003e\r\n- M\u0026atilde; điện tử phải được đổi trong thời hạn quy định.\u003cbr /\u003e\r\n- M\u0026atilde; điện tử kh\u0026ocirc;ng được ph\u0026eacute;p gia hạn hiệu lực.\u003cbr /\u003e\r\n- Sau khi được lưu trữ v\u0026agrave;o mục Ưu đ\u0026atilde;i của t\u0026ocirc;i, m\u0026atilde; sẽ kh\u0026ocirc;ng thể thay đổi dịch vụ v\u0026agrave; mệnh gi\u0026aacute; m\u0026agrave; bạn đ\u0026atilde; chọn\u003cbr /\u003e\r\n- M\u0026atilde; điện tử kh\u0026ocirc;ng được quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc c\u0026aacute;c h\u0026igrave;nh thức thanh to\u0026aacute;n kh\u0026aacute;c.\u003cbr /\u003e\r\n- M\u0026atilde; chỉ \u0026aacute;p dụng với phi\u0026ecirc;n bản app mới nhất.\u003cbr /\u003e\r\n- M\u0026atilde; điện tử chưa sử dụng v\u0026agrave; hết hạn sẽ được hủy bỏ.\u003cbr /\u003e\r\n- Grab c\u0026oacute; quyền thay đổi v\u0026agrave; sửa đổi c\u0026aacute;c điều khoản v\u0026agrave; điều kiện n\u0026agrave;y bất cứ l\u0026uacute;c n\u0026agrave;o m\u0026agrave; kh\u0026ocirc;ng cần th\u0026ocirc;ng b\u0026aacute;o trước.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Thẻ Quà Tặng
Thẻ Quà Tặng
Mệnh giá :

40.000 VND

Thành Tiền :

40.000 VND

Thẻ Quà Tặng được sử dụng thanh toán dễ dàng trên ứng dụng Grab.

Top