Nước suối đóng chai Blue 500ml DQ Mart
  • 4.500đ

thông tin sản phẩm

Nược uống đóng chai Blue phù hợ quy chuẩn kỹ thuật QCVN 6-1 2010/BYT. Quy chuẩn quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai. Được sở Y Tế Lào Cai cấp phép. Nước uống đóng chai Blue là sản phẩm đã đăng ký sở hưu thương hiệu của Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Hà. Nước uống đóng chai Blue được khai thác tư nguồn nước ngầm. Xử lý qua hệ thống làm mềm nước, và thẩm thấu ngược, thanh trùng bằng Ozone và đèn cực tím (OV) trên dây chuyền đồng bộ của OHido drinking water system.