KOLANBIS - Xịt tinh chất kích thích mọc tóc (frsship) - DUCTAM
SẢN PHẨM NGỪNG KINH DOANH.

thông tin sản phẩm

Mô tả

- 𝑁𝑂̂̉𝐼 𝐴́𝑀 𝐴̉𝑁𝐻 𝐶𝑈̉𝐴 𝐻𝐴̀𝑁𝐺 𝑇𝑅𝐼𝐸̣̂𝑈 𝑇𝑅𝐼𝐸̣̂𝑈 𝐶𝐻𝐼̣ 𝐸𝑀
- 𝐶𝐻𝐴̉𝐼 𝑁𝐻𝐸̣ - 𝑅𝑈̣𝑁𝐺 😭
- 𝐶𝐻𝐴̉𝐼 𝑀𝐴̣𝑁𝐻 - 𝑅𝑈̣𝑁𝐺 😭
- 𝑉𝑈𝑂̂́𝑇 𝐶𝐴́𝐼 𝐶𝑈̃𝑁𝐺 - 𝑅𝑈̣𝑁𝐺 😭

- 𝑁ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑔𝑜̣̂𝑖 đ𝑎̂̀𝑢, 𝑅𝑈̣𝑁𝐺 đ𝑒̂́𝑛 𝑐ℎ𝑜́𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̆𝑡 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ Tinh Chất Chống Rụng KOLANBIS  

--- 𝐶𝐴𝑀 𝐾𝐸̂́𝑇---
- 𝐺𝐼𝐴̉𝑀 𝑅𝑈̣𝑁𝐺 𝑇𝑂́𝐶
- 𝐾𝐼́𝐶𝐻 𝑀𝑂̣𝐶 𝑇𝑂́𝐶 𝐶𝑂𝑁
- 𝐶𝐻𝐴̆́𝐶 𝐾𝐻𝑂̉𝐸
- 𝑀𝐸̂̀𝑀 𝑀𝑈̛𝑂̛̣𝑇

𝐴𝑖 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑛𝑎̀𝑦 𝑖𝑏 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑒́ !!!
*** TÁC DỤNG : 
- Thúc đẩy tóc mọc lại
- Kiểm soát da đầu và ngăn rụng tóc
- Cung cấp dưỡng chất cho nang tóc 
- Giúp da đầu trở nên sạch, khỏe
- Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết phục hồi chức năng của tóc
- Tóc trở nên khỏe và dày hơn
- Cải thiện môi trường 
- An toàn cho phụ nữ mang thai và mới sinh

Cảm ơn khách hàng đã quan tâm và ủng hộ sản phẩm của DUCTAP.SHOP !