GotitCateBrand:6265

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":6265,"productNm":"Uống Starbucks cùng Grab","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2022/08/1661831594_fQloG.png","brandId":"184","brandNm":"Grab Food","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/grab-food/uong-starbucks-cung-grab-6265.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":12712,"pricePrice":"100000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"grab-food","brandPhone":"","brandAddress":"268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/2019/10/1570417413_tfyCQ.png","nameSlug":"Get Starbucks with Grab","productDesc":"\u003cp\u003eH\u0026atilde;y để người nhận lựa chọn thức uống m\u0026igrave;nh th\u0026iacute;ch ngay tại Starbucks tr\u0026ecirc;n app Grab nh\u0026eacute;.\u003cbr /\u003e\r\nM\u0026oacute;n qu\u0026agrave; n\u0026agrave;y gồm một thẻ qu\u0026agrave; tặng được đổi th\u0026agrave;nh m\u0026atilde; ưu đ\u0026atilde;i c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị 100,000 được sử dụng đi mua h\u0026agrave;ng tuyến tại GrabFood tr\u0026ecirc;n ứng dụng Grab, trong đ\u0026oacute;, c\u0026oacute; cả gian h\u0026agrave;ng của Starbucks.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Uống Starbucks cùng Grab
Uống Starbucks cùng Grab
Mệnh giá :

100.000 VND

Thành Tiền :

100.000 VND

Hãy để người nhận lựa chọn thức uống mình thích ngay tại Starbucks trên app Grab nhé.
Món quà này gồm một thẻ quà tặng được đổi thành mã ưu đãi có giá trị 100,000 được sử dụng đi mua hàng tuyến tại GrabFood trên ứng dụng Grab, trong đó, có cả gian hàng của Starbucks.

Top