GotitCateBrand:5450

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":5450,"productNm":"Thẻ Quà Tặng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2021/04/1618906774_EzEng.png","brandId":"251","brandNm":"DNA Medical Technology","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/dna-medical-technology/the-qua-tang-5450.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":11198,"pricePrice":"10000000"}],"storeList":[{"ExtensionData":{},"storeId":9946,"storeNm":"Indochina Plaza (HN)","storeAddr":"Toong Coworking, Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy","lat":"21.0359851","phone":"0838847878","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"31","district":"Cầu Giấy","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":251,"brandNm":"DNA Medical Technology","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":9945,"storeNm":"Moon Avenue (HCM)","storeAddr":"Moon Avenue, 88 Đường 52, Quận 2, TP. HCM","lat":"10.7844693","phone":"0838847878","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"16","district":"Thành phố Thủ Đức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":251,"brandNm":"DNA Medical Technology","brandImg":null,"sort":null}}],"productType":"c","brandNameSlug":"dna-medical-technology","brandPhone":"","brandAddress":"https://www.facebook.com/dnamedical.vn","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1620703825_t517z.png","nameSlug":"Cash Egift","productDesc":"\u003cp\u003eThẻ Qu\u0026agrave; Tặng được sử dụng dễ d\u0026agrave;ng tại c\u0026aacute;c cửa h\u0026agrave;ng hoặc c\u0026aacute;c k\u0026ecirc;nh online (hotline đặt h\u0026agrave;ng/web/app) thuộc thương hiệu đối t\u0026aacute;c của Got It.\u003c/p\u003e\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\n\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Thẻ Quà Tặng
Thẻ Quà Tặng
Mệnh giá :

10.000.000 VND

Thành Tiền :

10.000.000 VND

Thẻ Quà Tặng được sử dụng dễ dàng tại các cửa hàng hoặc các kênh online (hotline đặt hàng/web/app) thuộc thương hiệu đối tác của Got It.

Địa chỉ mua hàng:

● Indochina Plaza (HN): Toong Coworking, Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy

● Moon Avenue (HCM): Moon Avenue, 88 Đường 52, Quận 2, TP. HCM

Top