GotitCateBrand:4444

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":4444,"productNm":"Thẻ Quà Tặng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2022/11/1669359056_MvnzE.png","brandId":"226","brandNm":"Nhà Thuốc An Khang","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/nha-thuoc-an-khang/the-qua-tang-4444.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":8741,"pricePrice":"1000000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"nha-thuoc-an-khang","brandPhone":"","brandAddress":"Lô T2-1.2 đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/2020/06/1593007428_Mp8pv.png","nameSlug":"Cash eGift","productDesc":"\u003cp\u003eThẻ Qu\u0026agrave; Tặng được sử dụng dễ d\u0026agrave;ng tại c\u0026aacute;c cửa h\u0026agrave;ng Nh\u0026agrave; Thuốc An Khang. Ngo\u0026agrave;i ra c\u0026ograve;n thanh to\u0026aacute;n được tại c\u0026aacute;c thương hiệu kh\u0026aacute;c, như: B\u0026aacute;ch H\u0026oacute;a Xanh, Thế Giới Di Động,\u0026nbsp;Điện M\u0026aacute;y Xanh v\u0026agrave; TopZone.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Thẻ Quà Tặng
Thẻ Quà Tặng
Mệnh giá :

1.000.000 VND

Thành Tiền :

1.000.000 VND

Thẻ Quà Tặng được sử dụng dễ dàng tại các cửa hàng Nhà Thuốc An Khang. Ngoài ra còn thanh toán được tại các thương hiệu khác, như: Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh và TopZone.

Top