Nạp tiền vào tài khoản
Giới thiệu
Đơn vị thanh toán trong Hệ thống tài khoản VEGA là Vxu, với tỷ lệ quy đổi hiện nay là 01Vxu = 1000VNĐ. Mỗi tài khoản VEGA tồn tại 02 dạng Vxu. Vxu nạp trên VTC365 là Vxu thanh toán: Số dư Vxu thanh toán: sử dụng cho tất cả các sản phẩm - dịch vụ của VEGA và các đối tác. Số dư Vxu game: chỉ sử dụng vào các dịch vụ trực tuyến của VEGA
Tên tài khoản
Gói nạp
Giảm
Thành tiền
Nạp theo tài khoản
3 Games
Nạp VCoin
Nạp ngay
Nạp Scoin
Nạp ngay
Nạp Vega Vxu
Nạp ngay
Top