Biểu phí nạp tiền

Thời gian cập nhật 10:59 ngày 05/06/2018

 • Nạp qua thẻ gắn kết: 0.33%/GD
  (Tối thiểu 4.400 VND/GD)
  Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Internet Banking: 0.33%/GD
  (Tối thiểu 4.400 VND/GD)
  Mobile Banking: 0.33%/GD
  (Tối thiểu 4.400 VND/GD)
  Nạp tiền tại quầy Giao dịch 0.33%/GD
  (Tối thiểu 4.400 VND/GD)
  (Yêu cầu khách hàng có tài khoản VCB)
  ATM: 1,65%/GD
  Ghi chú: Có tiền ngay
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Internet Banking:
  Mobile Banking:
  Nạp tiền tại quầy Giao dịch
  Tự động:
  Gửi TB nạp tiền:
  SMS:
  ATM:
  Ghi chú: 1.000 VND/SMS gửi đến 8030
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Ghi chú: Có tiền ngay
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Nạp tiền tại quầy Giao dịch
  Gửi TB nạp tiền:
  ATM:
  Ghi chú: Có tiền từ 5-15 phút
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Ghi chú: Có tiền ngay
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Nạp tiền tại quầy Giao dịch
  Gửi TB nạp tiền:
  ATM:
  Ghi chú: Nạp qua ATM (có tiền từ 5-15 phút)
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Nạp tiền tại quầy Giao dịch
  Gửi TB nạp tiền:
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Ghi chú: Có tiền ngay
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Ghi chú: Có tiền ngay
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Ghi chú: Có tiền ngay
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Ghi chú: Có tiền ngay
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Internet Banking: Giao dịch dưới 1 triệu: 4.000 VND/GD
  Giao dịch trên 1 triệu: Miễn phí
  Nạp tiền tại quầy Giao dịch Giao dịch dưới 1 triệu: : 4.000 VND/GD
  Giao dịch trên 1 triệu : Miễn phí
  Gửi TB nạp tiền:
  ATM:
  Ghi chú: Có tiền ngay
 • Nạp qua thẻ gắn kết: 0,5%/GD
  Nạp Online: 0,5%/GD
  Internet Banking: Miễn phí
  Mobile Banking: Miễn phí
  Nạp tiền tại quầy Giao dịch
  Gửi TB nạp tiền:
  ATM:
  Ghi chú: Có tiền ngay
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Internet Banking:
  Nạp tiền tại quầy Giao dịch
  Gửi TB nạp tiền:
  ATM:
  Ghi chú: Có tiền ngay
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
  Internet Banking:
  SMS:
  ATM:
  Ghi chú: Có tiền từ 5-15 phút
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD
 • Nạp Online: 0.88% + 1.100 VND/GD

Top