GotitCateBrand:9165

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":9165,"productNm":"Thẻ Quà Tặng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2022/09/1663052351_pY6qL.png","brandId":"441","brandNm":"Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/he-thong-phong-kham-phu-san-315/the-qua-tang-9165.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Mệnh giá","priceValue":null,"sizeId":25560,"pricePrice":"500000"}],"storeList":[{"ExtensionData":{},"storeId":18541,"storeNm":"10 - 12 Tên Lửa (HCM)","storeAddr":"10 - 12 Tên Lửa, Phường An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp.HCM","lat":"10.7389718","phone":"0904032315","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"18","district":"Bình Tân","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":441,"brandNm":"Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18544,"storeNm":"245 Phạm Văn Chiêu (HCM)","storeAddr":"245 Phạm Văn Chiêu,Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp HCM","lat":"10.8492917","phone":null,"city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"17","district":"Gò Vấp","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":441,"brandNm":"Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18543,"storeNm":"98E Phan Đăng Lưu (HCM)","storeAddr":"98E Phan Đăng Lưu , Phường 3, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM","lat":"10.803246","phone":"0931790315","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"15","district":"Phú Nhuận","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":441,"brandNm":"Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18540,"storeNm":"17 Âu Cơ (HCM)","storeAddr":"17 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp HCM","lat":"10.7691968","phone":"0931581315","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"11","district":"Quận 11","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":441,"brandNm":"Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18537,"storeNm":"472B Trần Hưng Đạo (HCM)","storeAddr":"472B Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Tp HCM","lat":"10.7559905","phone":"0937597315","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"5","district":"Quận 5","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":441,"brandNm":"Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18538,"storeNm":"167-169 Bình Phú (HCM)","storeAddr":"167-169 Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM","lat":"10.7444167","phone":"0933826315","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"6","district":"Quận 6","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":441,"brandNm":"Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18545,"storeNm":"1242 Huỳnh Tấn Phát (HCM)","storeAddr":"1242 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM","lat":"10.7198176","phone":null,"city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"7","district":"Quận 7","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":441,"brandNm":"Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18539,"storeNm":"47 Nguyễn Thị Tần (HCM)","storeAddr":"47 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, Tp HCM","lat":"10.7479672","phone":"0908307315","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"8","district":"Quận 8","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":441,"brandNm":"Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18542,"storeNm":"175 Lê Văn Việt (HCM)","storeAddr":"175 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Quận Thủ Đức, Tp HCM","lat":"0","phone":"0908655315","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"16","district":"Thành phố Thủ Đức","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":441,"brandNm":"Hệ thống Phòng khám Phụ Sản 315","brandImg":null,"sort":null}}],"productType":"c","brandNameSlug":"he-thong-phong-kham-phu-san-315","brandPhone":"","brandAddress":"","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1663045031_jVXDD.png","nameSlug":"Cash eGift","productDesc":"","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Thẻ Quà Tặng
Thẻ Quà Tặng
Mệnh giá :

500.000 VND

Thành Tiền :

500.000 VND

Địa chỉ mua hàng:

● 10 - 12 Tên Lửa (HCM): 10 - 12 Tên Lửa, Phường An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp.HCM

● 245 Phạm Văn Chiêu (HCM): 245 Phạm Văn Chiêu,Phường 14, Quận Gò Vấp, Tp HCM

● 98E Phan Đăng Lưu (HCM): 98E Phan Đăng Lưu , Phường 3, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

● 17 Âu Cơ (HCM): 17 Âu Cơ, Phường 14, Quận 11, Tp HCM

● 472B Trần Hưng Đạo (HCM): 472B Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, Tp HCM

● 167-169 Bình Phú (HCM): 167-169 Bình Phú, Phường 11, Quận 6, Tp HCM

● 1242 Huỳnh Tấn Phát (HCM): 1242 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM

● 47 Nguyễn Thị Tần (HCM): 47 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, Tp HCM

● 175 Lê Văn Việt (HCM): 175 Lê Văn Việt, Phường Hiệp Phú, Quận 9, Quận Thủ Đức, Tp HCM

Top