GotitCateBrand:8859

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":8859,"productNm":"Thẻ quà tặng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2022/07/1658809058_EyFQU.png","brandId":"424","brandNm":"Ted Saigon Art Education","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/ted-saigon-art-education/the-qua-tang-8859.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"mệnh giá","priceValue":null,"sizeId":23773,"pricePrice":"200000"}],"storeList":[{"ExtensionData":{},"storeId":18180,"storeNm":"74 Trương Công Giai (HN)","storeAddr":"74 Trương Công Giai, P Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội","lat":"21.0316863","phone":"0812934568","city_id":"2","city":"Hà Nội","dist_id":"31","district":"Cầu Giấy","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":424,"brandNm":"Ted Saigon Art Education","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18178,"storeNm":"SC Vivo City (HCM)","storeAddr":"TTTM SC Vivo City, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, HCM","lat":"10.7298734","phone":"0836006600","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"7","district":"Quận 7","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":424,"brandNm":"Ted Saigon Art Education","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18177,"storeNm":"204 Phạm Thái Bường (HCM)","storeAddr":"204 Phạm Thái Bường, Tân Phong, Quận 7, HCM","lat":"10.7275826","phone":"0833005555","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"7","district":"Quận 7","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":424,"brandNm":"Ted Saigon Art Education","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18179,"storeNm":"107 Đào Trí (HCM)","storeAddr":"107 Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, HCM","lat":"10.7278774","phone":"0836006600","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"7","district":"Quận 7","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":424,"brandNm":"Ted Saigon Art Education","brandImg":null,"sort":null}}],"productType":"c","brandNameSlug":"ted-saigon-art-education","brandPhone":"0833005555\t","brandAddress":"204 Phạm Thái Bường, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1658808521_V5JaI.png","nameSlug":"Cash EGift","productDesc":"\u003cp\u003eThẻ Qu\u0026agrave; Tặng được sử dụng thay tiền mặt, thanh to\u0026aacute;n dễ d\u0026agrave;ng tại c\u0026aacute;c trung t\u0026acirc;m\u0026nbsp;của Ted Saigon Art Education\u0026nbsp;- thuộc thương hiệu đối t\u0026aacute;c của Got It.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Thẻ quà tặng
Thẻ quà tặng
Mệnh giá :

200.000 VND

Thành Tiền :

200.000 VND

Thẻ Quà Tặng được sử dụng thay tiền mặt, thanh toán dễ dàng tại các trung tâm của Ted Saigon Art Education - thuộc thương hiệu đối tác của Got It.

Địa chỉ mua hàng:

● 74 Trương Công Giai (HN): 74 Trương Công Giai, P Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

● SC Vivo City (HCM): TTTM SC Vivo City, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, HCM

● 204 Phạm Thái Bường (HCM): 204 Phạm Thái Bường, Tân Phong, Quận 7, HCM

● 107 Đào Trí (HCM): 107 Đào Trí, Phú Thuận, Quận 7, HCM

Top