GotitCateBrand:3468

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":3468,"productNm":"Điều Trị Viêm Khớp Jex Peptan Max - Hộp 30 viên","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2020/09/1600356338_bVoJz.png","brandId":"203","brandNm":"Phano Pharmacy","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/phano-pharmacy/dieu-tri-viem-khop-jex-peptan-max-hop-30-vien-3468.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Hộp","priceValue":null,"sizeId":6691,"pricePrice":"335000"}],"storeList":[],"productType":"i","brandNameSlug":"phano-pharmacy","brandPhone":"","brandAddress":"https://phanopharmacy.com","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/2020/03/1583396377_jkfAW.png","nameSlug":"JEXPEPT001 - Jex Peptan Max/ Hộp 30 viên","productDesc":"\u003cp\u003eHỗ Trợ Điều Trị Vi\u0026ecirc;m Khớp Jex Max chứa dưỡng chất sinh học thế hệ mới PEPTAN thi\u0026ecirc;n nhi\u0026ecirc;n v\u0026agrave; c\u0026aacute;c thảo dược qu\u0026yacute;, gi\u0026uacute;p giảm đau nhức xương khớp hiệu quả, an to\u0026agrave;n, k\u0026iacute;ch th\u0026iacute;ch tế b\u0026agrave;o tạo xương sản sinh xương mới, đẩy nhanh qu\u0026aacute; tr\u0026igrave;nh phục hồi m\u0026ocirc; sụn tại c\u0026aacute;c khớp.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Điều Trị Viêm Khớp Jex Peptan Max - Hộp 30 viên
Điều Trị Viêm Khớp Jex Peptan Max - Hộp 30 viên
Mệnh giá :

335.000 VND

Thành Tiền :

335.000 VND

Hỗ Trợ Điều Trị Viêm Khớp Jex Max chứa dưỡng chất sinh học thế hệ mới PEPTAN thiên nhiên và các thảo dược quý, giúp giảm đau nhức xương khớp hiệu quả, an toàn, kích thích tế bào tạo xương sản sinh xương mới, đẩy nhanh quá trình phục hồi mô sụn tại các khớp.

Top