GotitCateBrand:15560

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":15560,"productNm":"Tết thiếu nhi tặng quà bé khỏe","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2023/08/1692331759_29DnP.png","brandId":"496","brandNm":"VNVC","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/vnvc/tet-thieu-nhi-tang-qua-be-khoe-15560.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":56818,"pricePrice":"100000"},{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":56819,"pricePrice":"200000"},{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"1","priceValue":null,"sizeId":56820,"pricePrice":"500000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"vnvc","brandPhone":"028 7300 6595","brandAddress":"Số 180, Đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đồng Đa, Thành Phố Hà Nội\t","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1684830079_YW3uy.png","nameSlug":"Health booster for the whole family","productDesc":"\u003cp\u003eCha mẹ n\u0026agrave;o kh\u0026ocirc;ng muốn con mạnh khỏe, vậy sao kh\u0026ocirc;ng tặng thẻ qu\u0026agrave; VNVC để ti\u0026ecirc;m chủng c\u0026aacute;c chủng loại vắc xin cho b\u0026eacute; tăng cường sức khỏe đề kh\u0026aacute;ng nh\u0026acirc;n dịp Tết Thiếu Nhi n\u0026agrave;y? Tặng ngay!\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Một hoá đơn có thể sử dụng nhiều Phiếu quà tặng, mỗi Phiếu quà tặng có giá trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Vui lòng xuất trình Phiếu quà tặng trước khi thực hiện thanh toán.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng có thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cùng giá trị khi sản phẩm/dịch vụ trên Phiếu quà tặng đã hết hàng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền hoặc bán lại. Khách hàng sẽ trả thêm tiền nếu sử dụng quá giá trị Phiếu quà tặng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng tự bảo mật thông tin mã quà tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Mã quà tặng sẽ không được hoàn lại khi bị mất hoặc Đã sử dụng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp khi có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Tết thiếu nhi tặng quà bé khỏe
Tết thiếu nhi tặng quà bé khỏe
Mệnh giá :

100.000 VND

Thành Tiền :

100.000 VND

Cha mẹ nào không muốn con mạnh khỏe, vậy sao không tặng thẻ quà VNVC để tiêm chủng các chủng loại vắc xin cho bé tăng cường sức khỏe đề kháng nhân dịp Tết Thiếu Nhi này? Tặng ngay!

Top