GotitCateBrand:13480

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":13480,"productNm":"Tự học với Elsa","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2023/05/1684148940_cJmjT.png","brandId":"382","brandNm":"ELSA Speak","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich-giai-tri/elsa-speak/tu-hoc-voi-elsa-13480.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"","priceValue":null,"sizeId":40770,"pricePrice":"100000"},{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"","priceValue":null,"sizeId":40771,"pricePrice":"200000"},{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"","priceValue":null,"sizeId":40772,"pricePrice":"500000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"elsa-speak","brandPhone":"1900633413","brandAddress":"29/11 Bùi Thị Xuân, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.\t","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1715332747_JvhZU.png","nameSlug":"Self-learning with Elsa","productDesc":"\u003cp\u003eELSA l\u0026agrave; ứng dụng gi\u0026aacute;o dục gi\u0026uacute;p bạn c\u0026oacute; thể luyện tập kỹ năng n\u0026oacute;i tiếng Anh bất cứ l\u0026uacute;c n\u0026agrave;o v\u0026agrave; bất cứ nơi đ\u0026acirc;u. Được hỗ trợ bởi c\u0026ocirc;ng nghệ nhận dạng giọng n\u0026oacute;i độc quyền v\u0026agrave; t\u0026acirc;n tiến, ELSA ch\u0026iacute;nh l\u0026agrave; huấn luyện vi\u0026ecirc;n ph\u0026aacute;t \u0026acirc;m nh\u0026acirc;n tạo đầu ti\u0026ecirc;n v\u0026agrave; th\u0026ocirc;ng minh nhất thế giới. Tặng ngay!\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Một hoá đơn có thể sử dụng nhiều Phiếu quà tặng, mỗi Phiếu quà tặng có giá trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Vui lòng xuất trình Phiếu quà tặng trước khi thực hiện thanh toán.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng có thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cùng giá trị khi sản phẩm/dịch vụ trên Phiếu quà tặng đã hết hàng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền hoặc bán lại. Khách hàng sẽ trả thêm tiền nếu sử dụng quá giá trị Phiếu quà tặng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng tự bảo mật thông tin mã quà tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Mã quà tặng sẽ không được hoàn lại khi bị mất hoặc Đã sử dụng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp khi có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Tự học với Elsa
Tự học với Elsa
Mệnh giá :

100.000 VND

Thành Tiền :

100.000 VND

ELSA là ứng dụng giáo dục giúp bạn có thể luyện tập kỹ năng nói tiếng Anh bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Được hỗ trợ bởi công nghệ nhận dạng giọng nói độc quyền và tân tiến, ELSA chính là huấn luyện viên phát âm nhân tạo đầu tiên và thông minh nhất thế giới. Tặng ngay!

Top