GotitCateBrand:13479

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":13479,"productNm":"Hè vui học ngoại ngữ ","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2023/05/1684148779_41Y0G.png","brandId":"258","brandNm":"YOLA","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich-giai-tri/yola/he-vui-hoc-ngoai-ngu-13479.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"","priceValue":null,"sizeId":40768,"pricePrice":"200000"},{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"","priceValue":null,"sizeId":40769,"pricePrice":"500000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"yola","brandPhone":"","brandAddress":"","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1715332943_qS7s2.png","nameSlug":"Learn English in summer","productDesc":"\u003cp\u003eKh\u0026ocirc;ng c\u0026ograve;n những ng\u0026agrave;y chật vật với đống b\u0026agrave;i tập h\u0026egrave; nh\u0026agrave;m ch\u0026aacute;n! Đến với YOLA, c\u0026aacute;c kh\u0026oacute;a học được thiết kế đặc biệt gi\u0026uacute;p học vi\u0026ecirc;n kh\u0026aacute;m ph\u0026aacute; c\u0026aacute;c hương vị rực rỡ của m\u0026ugrave;a h\u0026egrave; qua c\u0026aacute;c hoạt động học tiếng Anh phong ph\u0026uacute; với những trải nghiệm c\u0026oacute; 1-0-2 gi\u0026uacute;p con trưởng th\u0026agrave;nh hơn, tự tin s\u0026aacute;ng tạo n\u0026ecirc;n m\u0026ugrave;a h\u0026egrave; cho ri\u0026ecirc;ng m\u0026igrave;nh. Tặng ngay!\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Một hoá đơn có thể sử dụng nhiều Phiếu quà tặng, mỗi Phiếu quà tặng có giá trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Vui lòng xuất trình Phiếu quà tặng trước khi thực hiện thanh toán.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng có thể áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cùng giá trị khi sản phẩm/dịch vụ trên Phiếu quà tặng đã hết hàng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc hoàn lại tiền hoặc bán lại. Khách hàng sẽ trả thêm tiền nếu sử dụng quá giá trị Phiếu quà tặng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng tự bảo mật thông tin mã quà tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Mã quà tặng sẽ không được hoàn lại khi bị mất hoặc Đã sử dụng.\u003c/p\u003e\u003cp\u003e- Khách hàng vui lòng liên hệ với nhà cung cấp khi có thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Hè vui học ngoại ngữ
Hè vui học ngoại ngữ
Mệnh giá :

200.000 VND

Thành Tiền :

200.000 VND

Không còn những ngày chật vật với đống bài tập hè nhàm chán! Đến với YOLA, các khóa học được thiết kế đặc biệt giúp học viên khám phá các hương vị rực rỡ của mùa hè qua các hoạt động học tiếng Anh phong phú với những trải nghiệm có 1-0-2 giúp con trưởng thành hơn, tự tin sáng tạo nên mùa hè cho riêng mình. Tặng ngay!

Top