VIÊN UỐNG XƯƠNG KHỚP GELENK 1500 KẾT HỢP KOLLAGEN & HYALURON DOPPEL HERZ 40v - Freeship - Healthy Store
  • 250.000đ

thông tin sản phẩm

Sản phẩm không phải là thuốc,không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

✅VIÊN UỐNG BỔ XƯƠNG KHỚ.P GELENK 1500 DOPPEL HERZ KẾT HỢP KOLLAGEN & HYALURON


✅CÔNG DỤNG

- Glucosam.in bổ su.ng thêm vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày để tăng cường sụn khớ.p, duy trì và ổn định các cấu trúc của cơ thể.
👉Vitam.in C giúp hình thành collagen và từ đó đảm bảo hoạt động của sụ.n. Đồng góp phần vào việc duy trì các mô liên kết. Các mô liên kết tạo nên sự hỗ tr.ợ và ổn định cấu trúc của cơ thể.
👉Vitam.in D giúp chắc xươ.ng, bảo vệ xươ.ng
👉Kollagen va Hyaluron tăng sự dẻo dai cho cơ khớ.p

- Sản phẩm thích hợp cho người có biểu hiện thoái ho.á xương khớ.p, giúp làm chậm tiến trình của lã.o hoá khớ.p, làm giảm đau xương khớ.p và tăng cường sụ.n khớ.p và duy trì ổn định cấu trúc xương

- Hộp 40viên. Ngày uống 2 viên sau bữa ăn chính.