Khay yến Sen chưng lục vị 30% 70ml ( Đông trùng hạ thảo + Đường phèn + Hạt sen + Nhãn nhục + Táo đỏ + Hạt chia ) - Freeship
SẢN PHẨM NGỪNG KINH DOANH.