Cao Lá Thảo Dược Organistore- Freeship
  • 180.000đ

thông tin sản phẩm

MÔ TẢ SẢN PHẨM
𝑁𝑒̂́𝑢 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑒̣ đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎𝑦 ℎ𝑜𝑎𝑦 𝑡𝑖̀𝑚 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑡𝑎̆́𝑚 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑛ℎ𝑎̣𝑦 𝑐𝑎̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑒́, 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 𝑑𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑞𝑢𝑦́, đ𝑎̣̆𝑐 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑜̛̉ 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑛ℎ𝑢̛: 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑐𝑢́𝑚 , 𝑟𝑜̂𝑚 𝑠𝑎̉𝑦, 𝑚𝑎̂̉𝑛 đ𝑜̉, ℎ𝑎̆𝑚 𝑠𝑢̛̃𝑎, 𝑛𝑔𝑢̉ 𝑛𝑔𝑜𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑐 … 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̉𝑜 𝑚𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑎̆́𝑚 𝑔𝑜̣̂𝑖 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑒̉ 𝑛ℎ𝑜̉ 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 !

CÔNG DỤNG:

 𝐀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐬𝐨̛ 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐞̂́𝐧 𝟑 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢

 𝐃𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 𝐝𝐚, 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐧𝐠𝐮̛̀𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐫𝐨̂𝐦 𝐬𝐚̉𝐲, 𝐦𝐮̣𝐧 𝐧𝐡𝐨̣𝐭, 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐧𝐠𝐮𝐲 𝐜𝐨̛ 𝐝𝐢̣ 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐮̀𝐚 𝐡𝐞̀.

 𝐋𝐚̀𝐦 𝐦𝐚́𝐭 𝐝𝐚, 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐝𝐚 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 𝐦𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐦𝐚́𝐭, 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐚̆𝐦

 𝐋𝐚̀𝐦 𝐬𝐚̣𝐜𝐡 #𝐜𝐮̛́𝐭_𝐭𝐫𝐚̂𝐮, 𝐥𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐚̆𝐧𝐠.

 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠, 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐮𝐨̂̃𝐢, 𝐜𝐨̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̆́𝐧.

Hãy bắt đầu là bà mẹ thông thái bằng cách sử dụng #CAO_LÁ_THẢO_DƯỢC cho bé mát mẻ suốt ngày nắng.

Thành phần 100% lấy từ thiên nhiên, không qua xử lý hoá học, không chứa nhiều thành phần nhân tạo, tổng hợp

- Trà xanh
- Khổ qua
- Đơn răng cưa
- Tinh dầu tràm trà
- Tinh dầu sả chanh.
- Kim ngân hoa
- Hương nhu
- Bồ hòn
- Cây mùi


CÁCH DÙNG

Pha 1 gói ra chậu với nước nóng để nguội rồi tắm, gội hàng ngày cho bé.

 Không cần tráng lại bằng nước thường, tiết kiệm thời gian cho cả mẹ và bé.