Bộ tượng y hình (gồm đế 8 và 8 vật phẩm) - Freeship Tượng Chibi Mixu
  • 530.000đ