10-18 tuổi Thực hành và đánh thức Trí thông minh cảm xúc tuổi teen - Phan Hồ Điệp - Lớp học Đậu ngọt
  • 583.000đ

thông tin sản phẩm

10-18 tuổi Thực hành và đánh thức Trí thông minh cảm xúc tuổi teen
Dành cho lứa tuổi 10-18 tuổi
"Không phải IQ mà EQ mới là chỉ số quyết định THÀNH CÔNG"

1 BỘ BAO GỒM:
5 chủ đề
- Tôi chăm sóc và yêu thương bản thân
- Đối phó với "Cơn lười"
- Chinh phục trái tim "Người khác và Chính mình"
- Đối phó với những "Cảm dỗ và Xung đột"
- Đối phó với "Tức giận và Thất vọng"
Khóa online: "Phát triển trí thông minh cảm xúc cho trẻ": Bộ video bài giảng đi kèm giúp ba mẹ dễ dàng đồng hành “Phát triển trí thông minh cảm xúc cho trẻ”

Phan Hồ Điệp
Lớp học Đậu Ngọt