Quy định về xử lý dữ liệu cá nhân với khách hàng VTC Pay

Thời gian cập nhật 16:26 ngày 19/09/2023


VTC Pay luôn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin, dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách tốt nhất theo quy định của pháp luật. Do vậy, VTC Pay xây dựng Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này để Quý Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông tin mà chúng tôi xử lý, các biện pháp chúng tôi áp dụng để bảo vệ thông tin và quyền của Quý Khách hàng đối với các hoạt động này.

Chính sách có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2023, căn cứ theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bằng việc đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của VTC Pay ( tại ứng dụng VTC Pay, Website https://vtcpay.vn/), Quý Khách đồng ý với các điều kiện và điều khoản về xử lý dữ liệu cá nhân dưới đây.


Điều 1.        Định nghĩa

 
VTC Pay: Chính thức ra mắt ngày 23/01/2009, Ví điện tử - Cổng thanh toán VTC Pay là thương hiệu trực thuộc Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện VTC, hoạt động trong lĩnh vực Thanh toán điện tử và Thương mại điện tử.
 
Khách hàng: là Khách hàng cá nhân, khách hàng đại lý, khách hàng là đại diện doanh nghiệp cùng các thông tin cung cấp cho VTC Pay khi đăng ký tài khoản, sử dụng các dịch vụ của VTC Pay.
 
Dữ liệu cá nhân/Dữ liệu: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 
Xử lý dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
 
Kênh giao dịch VTC Pay: bao gồm Kênh giao dịch điện tử VTC Pay ứng dụng VTC Pay, Website https://vtcpay.vn/,... Hoặc kênh giao dịch khác tùy theo từng thời kỳ do VTC Pay cung cấp cho khách hàng.


Điều 2.        Loại dữ liệu được xử lý

 
VTC Pay xử lý các loại Dữ liệu cá nhân sau đây của Khách hàng:
 
 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 2. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
 3. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
 4. Quốc tịch;
 5. Hình ảnh của cá nhân, bao gồm cả hình ảnh Khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ, hình ảnh Khách hàng đăng tải trên ứng dụng/website của VTC Pay trong quá trình sử dụng dịch vụ;
 6. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 7. Tình trạng hôn nhân;
 8. Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 9. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 10. Các dữ liệu về hành vi tiêu dùng: email, sms, data, các liên kết nền tảng mạng xã hội;
 11. Cấu hình điện thoại, thông tin phiên bản của các ứng dụng trên điện thoại;
 12. Danh bạ điện thoại: VTC Pay sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của Khách hàng trên máy chủ để hỗ trợ tốt nhất trong việc sử dụng dịch vụ và tránh trường hợp Khách hàng bị mất dữ liệu. VTC Pay cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của Khách hàng vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của Khách hàng;
 13. Thông tin lịch sử hành vi tiêu dùng của Khách hàng: được thể hiện dưới dạng tổng hợp lịch sử sử dụng dịch vụ, lịch sử giao dịch...Là kết quả của quá trình VTC Pay xử lý, phân tích dữ liệu của Khách hàng, nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác, hỗ trợ cho việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VTC Pay cho Khách hàng một cách tốt nhất.
 14. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm: Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: Thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
 15.  
 Các Dữ liệu cá nhân được xử lý bao gồm các dữ liệu Khách hàng cung cấp cho VTC Pay khi đăng ký sử dụng dịch vụ và cả dữ liệu phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụng dịch vụ của VTC Pay.  


Điều 3.      Nguyên Tắc Bảo Mật Dữ Liệu Của VTC Pay

 
 1. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được cam kết bảo mật tối đa theo quy định của VTC Pay và quy định của pháp luật. Việc xử lý dữ liệu cá nhân của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 2. VTC Pay không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 3. Các nguyên tắc khác theo quy định pháp luật hiện hành.
 


Điều 4.      Mục đích xử lý

Khách hàng đồng ý cho phép VTC Pay xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng và chia sẻ kết quả xử lý dữ liệu cho các mục đích sau:
 1.  Hỗ trợ Khách hàng, cập nhật thông tin Khách hàng khi mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ do VTC Pay hoặc đối tác của VTC Pay cung cấp.
 2. Cung cấp sản phẩm, dịch vụ của VTC Pay, sản phẩm, dịch vụ VTC Pay hợp tác với đối tác cho Khách hàng.
 3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận,
 4. môi giới.
 5. Để đánh giá khả năng, độ tin cậy của Khách hàng trong sử dụng dịch vụ/sản phẩm
 6. viễn thông của VTC Pay thông qua chấm Điểm tiêu dùng của Khách hàng.
 7. Nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mới và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp
 8. cho Khách hàng.
 9. Kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo.
 10. Đánh giá để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ mà VTC Pay cung cấp cho khách hàng.
 11. Chăm sóc khách hàng; Điều tra, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của Khách hàng.
 12. Thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của Khách hàng và của VTC Pay trong quá trình Khách hàng mua sắm/sử dụng dịch vụ do VTC Pay hoặc đối tác của VTC Pay cung cấp.
 13. Lưu trữ thông tin; nghiên cứu, phân tích, thống kê và thực hiện các hoạt động quản lý nội bộ.
 14. Để đánh giá, xác định, thẩm định và phê duyệt việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng.
 15. Cung cấp dữ liệu của Khách hàng cho chính Khách hàng hoặc bên thứ ba theo yêu cầu của Khách hàng, theo thỏa thuận giữa Khách hàng và VTC Pay, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và trong phạm vi pháp luật cho phép.
 16. Để phục vụ cho mục đích liên hệ, thông báo với Khách hàng; tiếp thị trực tiếp, gián tiếp sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng; thực hiện các chương trình khuyến mại.
 17. Để thực hiện các nghĩa vụ về báo cáo, tài chính, kế toán và thuế.
 18. Để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 19. Để phục vụ cho việc thực hiện các quyền Khách hàng đối với dữ liệu cá nhân.
 
2. Trường hợp cần xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích khác hoặc theo yêu cầu của Khách hàng, Khách hàng đồng ý VTC Pay sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của VTC Pay trước khi thực hiện. 
3. Trường hợp Khách hàng không đồng ý với một số mục đích xử lý dữ liệu quy định tại Điều này bằng việc thực hiện quyền rút lại sự đồng ý, hạn chế xử lý dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu có thể dẫn đến việc VTC Pay không thể cung cấp dịch vụ hoặc không cung cấp dịch vụ không đầy đủ cho Khách hàng. Tùy từng trường hợp, Khách hàng có thể sẽ: 
 • Không thể sử dụng được dịch vụ; hoặc
 • chỉ sử dụng được một phần dịch vụ; hoặc
 • sử dụng được dịch vụ với chất lượng không như mô tả/công bố của bên cung cấp; hoặc
 • không nhận được thông báo, thông tin, không nhận được các cập nhật về hàng hóa/dịch vụ hoặc các chương trình xúc tiến thương mại; hoặc
 • không được tham gia các chương trình khuyến mại; hoặc
 • bị hạn chế thực hiện một số quyền, sử dụng một số tính năng của sản phẩm/dịch vụ; hoặc
 • các hạn chế khác tùy từng trường hợp.
 


Điều 5:  Tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân

 1. Ví điện tử - Cổng thanh toán VTC Pay (Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện – Công ty TNHH 1TV) Địa chỉ trụ sở: 67B Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
Mã số thuế: 0100110006

2. Trong trường hợp có sự tham gia của các tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân khác trong hoạt động xử lý dữ liệu, Khách hàng đồng ý VTC Pay sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của VTC Pay trước khi VTC Pay thực hiện.  


Điều 6.      Quyền lợi của Khách hàng

 1. Khách hàng có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 2.  
 3. Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 4.  
 5. Khách hàng được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến VTC Pay, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 6.  
 7. Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bằng văn bản gửi đến VTC Pay, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 
Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Khách hàng đồng ý với VTC Pay trước khi rút lại sự đồng ý.
 1. Khách hàng được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến VTC Pay, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 2. Khách hàng được quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến VTC Pay, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được VTC Pay thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Khách hàng, với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 3. Khách hàng được quyền yêu cầu VTC Pay cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến VTC Pay, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 4. Khách hàng được quyền phản đối VTC Pay, Tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 5. Chính sách này xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến VTC Pay nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 
VTC Pay sẽ thực hiện yêu cầu của Khách hàng trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 1. Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
 2. Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế và trực tiếp theo quy định của pháp luật nếu VTC Pay có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 3. Khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.
 4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
 5. Phương thức thực hiện quyền: bằng văn bản gửi đến VTC Pay. Khách hàng truy cập để liên hệ với bộ phận CSKH tại fanpage: https://www.facebook.com/vidientuvtcpay để được hướng dẫn.
 


Điều 7.  Nghĩa vụ Của Khách Hàng

 1. Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của VTC Pay liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 2. Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của VTC Pay khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của VTC Pay và khi có thay đổi về các thông tin này. VTC Pay sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào VTC Pay sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp cung cấp thông tin không đúng, không đầy đủ, không chính xác hoặc không thông báo kịp thời cho VTC Pay khi có sự thay đổi thông tin, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất
 3. Phối hợp với VTC Pay, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 4. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của VTC Pay; thông báo kịp thời cho VTC Pay khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.
 5. Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.
 6. Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân của VTC Pay trong từng thời kỳ được thông báo tới Khách hàng hoặc đăng tải trên Kênh giao dịch của VTC Pay. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của VTC Pay để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà VTC Pay thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ.
 7. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.
 8. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 9. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.


Điều 8.       Quyền của VTC Pay

 
 1. Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo đúng mục đích, phạm vi và các nội dung khác đã thỏa thuận với Khách hàng và/hoặc được Khách hàng đồng ý.
 2. Sửa đổi Chính sách này theo từng thời kỳ và bảo đảm Khách hàng được thông báo thông qua các Kênh giao dịch của VTC Pay trước khi áp dụng.
 3. Có quyền từ chối những yêu cầu không hợp pháp của Khách hàng.
 4. Quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 5. Các quyền khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.


Điều 9.  Nghĩa vụ của VTC Pay

 
 1. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 2. Áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp để tránh việc truy cập, thay đổi, sử dụng, tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 3. Thực hiện đúng theo các yêu cầu hợp pháp của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 4. Bảo đảm có cơ chế cho phép Khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình.
 5. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 6. Chịu trách nhiệm trước Khách hàng đối với những thiệt hại phát sinh do lỗi của VTC Pay thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về xử lý dữ liệu hoặc không đúng theo phạm vi, mục đích đã thỏa thuận với Khách hàng.
 7. Các nghĩa vụ khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.
 


Điều 10. Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

 1.  Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị sử dụng dịch vụ do VTC Pay cung cấp, khách hàng được coi là đã chấp nhận Quy định về xử lý dữ liệu cá nhân của VTC Pay.
 2. Trong trường hợp khách hàng không chấp nhận các điều khoản, hoặc rút lại đồng ý về việc cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách theo mục đích trong thông báo này, thì việc rút lại đồng ý đó có thể làm cho việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ, các tính năng trên website cung cấp dịch vụ, ứng dụng hoặc thiết bị liên quan đến dịch vụ bị giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản hoặc bị cấm đoán, tùy từng trường hợp.
 3. VTC Pay sẽ không chịu trách nhiệm đối với khách hàng cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh, và các quyền hợp pháp của VTC Pay sẽ được bảo lưu một cách rõ ràng đối với việc giới hạn, hạn chế, tạm ngừng, hủy bỏ, ngăn cản, hoặc cấm đoán đó.
 


Điều 11. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

 

 1. VTC Pay sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau như: chuẩn quốc tế PCI, SSL, … nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng không bị truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%. Do vậy, VTC Pay cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.
 
Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:
 • Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách hàng;
 • Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của VTC Pay, hệ thống bị hacker tấn công gây lộ lọt dữ liệu;
 • Khách hàng tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại...
 1. VTC Pay khuyến cáo Khách hàng bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu đăng nhập vào tài khoản của Khách hàng, mã OTP và không chia sẻ mật khẩu đăng nhập, mã OTP này với bất kỳ người nào khác.
 2. Khách hàng nên bảo quản thiết bị điện tử trong quá trình sử dụng, Khách hàng nên khóa, đăng xuất, hoặc thoát khỏi tài khoản trên website hoặc Ứng dụng của VTC Pay khi không có nhu cầu sử dụng nữa.
 3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, VTC Pay sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.


Điều 12. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

1.Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu:

 
Kể từ thời điểm Khách hàng chấp thuận với Chính sách này.

2. Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu:

 
Cho tới thời điểm Khách hàng yêu cầu VTC Pay chấm dứt việc xử lý dữ liệu hoặc thời điểm khác theo quy định của pháp luật.


Điều 13. Nội dung, phương thức, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm.

 1. Trường hợp Khách hàng đã đồng ý cho phép VTC Pay xử lý Dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo, Khách hàng đồng ý rằng VTC Pay có quyền tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm theo nội dung, hình thức, tần suất như sau:
 
 • Nội dung: Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo của VTC Pay và đối tác.
 • Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo, thông báo trên website, ứng dụng của VTC Pay hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
 • Hình thức: VTC Pay gửi trực tiếp cho Khách hàng qua không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.
 • Tần suất: Theo quy định pháp luật về quảng cáo.
  2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, VTC Pay có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo.  


Điều 14. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

 1. Khách hàng: Được truy cập để xem hoặc đề nghị chỉnh sửa dữ liệu cá nhân hoặc cập nhật bổ sung dữ liệu của mình sau khi đã được VTC Pay kiểm soát dữ liệu cá nhân, VTC Pay xử lý dữ liệu cá nhân thu thập theo sự đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác;
 2. Pay kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của khách hàng dữ liệu sau khi được khách hàng đồng ý ngay khi có thể hoặc theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp không thể thực hiện thì thông báo tới khách hàng sau 72 giờ kể khi nhận được yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của khách hàng


Điều 15. Điều Khoản Chung

 1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của VTC Pay trước khi áp dụng. Những thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được cập nhật và công bố tại các Kênh giao dịch và các kênh khác của VTC Pay. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.
 2. Khách hàng đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ.
 3. Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản, điều kiện nêu tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Điều khoản dịch vụ này được VTC Pay thông báo cho khách hàng trong từng thời kỳ.
 4. Chính sách này được giao kết trên cơ sở thiện chí giữa VTC Pay và Khách hàng. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng trên tinh thần các bên cùng có lợi. Trường hợp tranh chấp không giải quyết tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
 5. Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.
  Bản quyền thuộc về Ví điện tử - Cổng thanh toán VTC Pay (Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC) . Mọi quyền được bảo hộ.
 

Top