Hướng dẫn thanh toán qua Thẻ quốc tế

Thời gian cập nhật 08:48 ngày 25/10/2013


Bước 1: Khách hàng click nút “Thanh toán” để thanh toán sản phẩm => chuyển đến cổng thanh toán VTC Pay.

Khách hàng điền số điện thoại & lựa chọn hình thức thanh toán. Có 4 hình thức: Thanh toán ngay, thanh toán tạm giữ 3 ngày, thanh toán tạm giữ 5 ngày, thanh toán tạm giữ 7 ngày.

Chọn “Tiếp tục”

 
Bước 2: Chọn “Thanh toán với thẻ quốc tế”. Click Tiếp tục
 
 
Bước 3: Chuyển sang cổng thanh toán CyberSource. Khai báo các thông tin theo yêu cầu, Click “Next”
 

Bước 4: Chọn Loại thẻ thanh toán, nhập số thẻ, ngày hết hạn, click “Next”
 

Bước 5: Xác nhận thanh toán. Click “Pay” để tiếp tục.
 

Bước 6: Thanh toán thành công (thất bại).
Top