1Trong trường hợp phát hiện người chơi có dấu hiệu bất thường hoặc gian lận, Ví VTC Pay có quyền từ chối, thu hồi một phần hoặc toàn bộ giải thưởng và ngừng việc tham gia chương trình của người chơi mà không cần báo trước.

2Trong mọi trường hợp, Ví VTC Pay có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

3Tùy thuộc vào tình hình thực tế, thể lệ chương trình có thể được điều chỉnh hoặc chấm dứt theo quyết định của Ví VTC Pay trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

4Nếu có bất cứ sai lệch giữa thông tin hiển thị trên ứng dụng của người chơi và hệ thống của VTC Pay thì quyết định cuối cùng sẽ dựa trên thông tin từ hệ thống của VTC Pay.

KHỞI NGHIỆP
THÀNH TÍCH NHÓM
THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
STT
TÀI KHOẢN
GIẢI THƯỞNG
THỜI GIAN NHẬN
;
Tuần sự kiện:
TOP LEVEL
TOP NHẬN QUÀ
KỶ LỤC GIA
TÀI KHOẢN
TỔNG EXP
THỨ HẠNG
GIẢI THƯỞNG
;