GotitCateBrand:8808

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":8808,"productNm":"Thẻ quà tặng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2022/07/1657787539_KmfpI.png","brandId":"422","brandNm":"Pet-Pro","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich/pet-pro/the-qua-tang-8808.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"Mệnh giá","priceValue":null,"sizeId":23386,"pricePrice":"100000"}],"storeList":[{"ExtensionData":{},"storeId":18062,"storeNm":"383 Nguyễn An Ninh (Vũng Tàu)","storeAddr":"383 Nguyễn An Ninh, P.9, Tp. Vũng Tàu","lat":"10.3673928","phone":"0919 949 041","city_id":"14","city":"Bà Rịa - Vũng Tàu","dist_id":"65","district":"Vũng Tàu","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":422,"brandNm":"Pet-Pro","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18061,"storeNm":"277 Kinh Dương Vương (HCM)","storeAddr":"277 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân","lat":"10.7446148","phone":"0911 368 041","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"18","district":"Bình Tân","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":422,"brandNm":"Pet-Pro","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18060,"storeNm":"55 Nguyễn Thị Tú (HCM)","storeAddr":"55 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân","lat":"10.8159459","phone":"0912 219 211","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"18","district":"Bình Tân","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":422,"brandNm":"Pet-Pro","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18063,"storeNm":"145 Trần Qúy (HCM)","storeAddr":"145 Trần Quý, P.4, Q.11, TP. HCM","lat":"10.758743","phone":"0913 339 041","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"11","district":"Quận 11","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":422,"brandNm":"Pet-Pro","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18058,"storeNm":"387-389 Cộng Hòa (HCM)","storeAddr":"387 - 389 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình","lat":"10.8033478","phone":"(028) 62 972 290 – 0917 710 311","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"13","district":"Tân Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":422,"brandNm":"Pet-Pro","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18059,"storeNm":"111Trường Chinh (HCM)","storeAddr":"111 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình","lat":"10.795486","phone":"0916 219 211","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"13","district":"Tân Bình","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":422,"brandNm":"Pet-Pro","brandImg":null,"sort":null}},{"ExtensionData":{},"storeId":18057,"storeNm":"550 Lũy Bán Bích (HCM)","storeAddr":"550 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q. Tân Phú","lat":"10.8033473","phone":"(028) 38 612977 – 0913 949 041","city_id":"1","city":"Hồ Chí Minh","dist_id":"19","district":"Tân Phú","brand":{"ExtensionData":{},"brandId":422,"brandNm":"Pet-Pro","brandImg":null,"sort":null}}],"productType":"c","brandNameSlug":"pet-pro","brandPhone":"0919919041\t","brandAddress":"550 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1657787362_7KvdV.png","nameSlug":"Cash eGift","productDesc":"\u003cp\u003eThẻ Qu\u0026agrave; Tặng được sử dụng dễ d\u0026agrave;ng tại c\u0026aacute;c cửa h\u0026agrave;ng hoặc c\u0026aacute;c k\u0026ecirc;nh online (hotline đặt h\u0026agrave;ng/web/app) thuộc thương hiệu đối t\u0026aacute;c của Got It.\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Thẻ quà tặng
Thẻ quà tặng
Mệnh giá :

100.000 VND

Thành Tiền :

100.000 VND

Thẻ Quà Tặng được sử dụng dễ dàng tại các cửa hàng hoặc các kênh online (hotline đặt hàng/web/app) thuộc thương hiệu đối tác của Got It.

Địa chỉ mua hàng:

● 383 Nguyễn An Ninh (Vũng Tàu): 383 Nguyễn An Ninh, P.9, Tp. Vũng Tàu

● 277 Kinh Dương Vương (HCM): 277 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân

● 55 Nguyễn Thị Tú (HCM): 55 Nguyễn Thị Tú, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân

● 145 Trần Qúy (HCM): 145 Trần Quý, P.4, Q.11, TP. HCM

● 387-389 Cộng Hòa (HCM): 387 - 389 Cộng Hòa, P.13, Q. Tân Bình

● 111Trường Chinh (HCM): 111 Trường Chinh, P.12, Q. Tân Bình

● 550 Lũy Bán Bích (HCM): 550 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q. Tân Phú

Top