GotitCateBrand:8671

{"lCategory":null,"lBrand":null,"productList":null,"productDetail":{"ExtensionData":{},"productId":8671,"productNm":"Thẻ Quà Tặng","productImg":"https://img.gotit.vn/compress/580x580/2024/01/1706439076_zMidw.png","brandId":"393","brandNm":"Vinmec","link":"https://v.gotit.vn/tien-ich-giai-tri/vinmec/the-qua-tang-8671.html","size":[{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"","priceValue":null,"sizeId":22793,"pricePrice":"200000"},{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"","priceValue":null,"sizeId":22794,"pricePrice":"500000"},{"ExtensionData":{},"priceId":0,"priceNm":"","priceValue":null,"sizeId":22795,"pricePrice":"1000000"}],"storeList":[],"productType":"c","brandNameSlug":"vinmec","brandPhone":" 1900 232 389\t","brandAddress":"Số 458, phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội\t","serviceGuide":"","brandLogo":"https://img.gotit.vn/compress/brand/1715349778_zxOWi.png","nameSlug":"Got It eGift","productDesc":"\u003cp\u003eThẻ Qu\u0026agrave; Tặng được sử dụng thay tiền mặt, thanh to\u0026aacute;n dễ d\u0026agrave;ng th\u0026ocirc;ng qua ứng dụng VinID tại quầy thu ng\u0026acirc;n c\u0026aacute;c bệnh viện, ph\u0026ograve;ng kh\u0026aacute;m Vinmec - thuộc thương hiệu đối t\u0026aacute;c của Got It. Ngo\u0026agrave;i ra, c\u0026ograve;n được thanh to\u0026aacute;n c\u0026aacute;c dịch vụ kh\u0026aacute;c như\u0026nbsp;Vinpearl, Vinschool...\u003c/p\u003e\r\n","productShortDesc":"","terms":"\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng điện tử được cung cấp bởi Got It.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Một ho\u0026aacute; đơn c\u0026oacute; thể sử dụng nhiều Phiếu qu\u0026agrave; tặng, mỗi Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị sử dụng 01 lần theo thời hạn quy định.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Vui l\u0026ograve;ng xuất tr\u0026igrave;nh Phiếu qu\u0026agrave; tặng trước khi thực hiện thanh to\u0026aacute;n.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng c\u0026oacute; thể \u0026aacute;p dụng cho c\u0026aacute;c sản phẩm hoặc dịch vụ kh\u0026aacute;c c\u0026ugrave;ng gi\u0026aacute; trị khi sản phẩm/dịch vụ tr\u0026ecirc;n Phiếu qu\u0026agrave; tặng đ\u0026atilde; hết h\u0026agrave;ng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Phiếu qu\u0026agrave; tặng kh\u0026ocirc;ng c\u0026oacute; gi\u0026aacute; trị quy đổi th\u0026agrave;nh tiền mặt hoặc ho\u0026agrave;n lại tiền hoặc b\u0026aacute;n lại. Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng sẽ trả th\u0026ecirc;m tiền nếu sử dụng qu\u0026aacute; gi\u0026aacute; trị Phiếu qu\u0026agrave; tặng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng tự bảo mật th\u0026ocirc;ng tin m\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sau khi mua.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- M\u0026atilde; qu\u0026agrave; tặng sẽ kh\u0026ocirc;ng được ho\u0026agrave;n lại khi bị mất hoặc Đ\u0026atilde; sử dụng.\u003c/p\u003e\r\n\r\n\u003cp\u003e- Kh\u0026aacute;ch h\u0026agrave;ng vui l\u0026ograve;ng li\u0026ecirc;n hệ với nh\u0026agrave; cung cấp khi c\u0026oacute; thắc mắc hoặc khiếu nại li\u0026ecirc;n quan đến chất lượng của sản phẩm/dịch vụ theo hotline 1900558820 hoặc support@gotit.vn.\u003c/p\u003e\r\n","categoryId":"9"},"ExtensionData":{},"ResponseCode":1,"Status":0,"Description":"Lấy dữ liệu thành công","DataInfo":null,"OrderStatus":0,"PaymentStatus":0,"IsConfirmMultiTimes":false,"RefundAmount":0,"SuccessAmount":0,"ListBillResponseStatus":null}
Thẻ Quà Tặng
Thẻ Quà Tặng
Mệnh giá :

200.000 VND

Thành Tiền :

200.000 VND

Thẻ Quà Tặng được sử dụng thay tiền mặt, thanh toán dễ dàng thông qua ứng dụng VinID tại quầy thu ngân các bệnh viện, phòng khám Vinmec - thuộc thương hiệu đối tác của Got It. Ngoài ra, còn được thanh toán các dịch vụ khác như Vinpearl, Vinschool...

Top